Правила валютно-обмінних операцій

 

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 12.12.2002 №502, а також відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 07  червня 2016 року N342 «Про врегулювання ситуації на грошово- кредитному та валютному ринках України», валютно-обмінні операції здійснюються за обов’язкового умови дотримання наступних вимог:

1. Касири каси банку, фінансової установи, пункту обміну валюти зобов'язані з'ясовувати резидентність фізичних осіб (шляхом усного опитування) та попереджати фізичних осіб-нерезидентів про те, що зворотний обмін невикористаних гривень на іноземну валюту можливо здійснити лише за умови пред'явлення ними довідки-certificate за формою N 377.

2. Банкам, фінансовим установам дозволяється здійснювати:

Операція Надання документів
Продаж фізичній особі - резиденту готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень За умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність на виконання вимог Постанови 342 контролювати суму ліміту 12000 гривень у межах однієї банківської установи на одну особу в один операційний (робочий) день*.
Конвертація обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень -
Купівля у фізичної особи (резидента та нерезидента) готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень -
Купівля у фізичної особи - нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, яка проводиться з оформленням довідки-certificate за формою N 377 Купівля у фізичної особи - нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, яка проводиться з оформленням довідки-certificate за формою N 377 за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність
Зворотній обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150000 гривень За умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність і довідки-certificate за формою N 377
Будь-яка валютно-обмінна операція на суму що дорівнює чи перевищує 150 000 грн За умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність, а також ІНПП для резидентів**

3. До документів, що посвідчує особу та її резидентність особи, відносяться такі документи:

Для фізичної особи-резидента: Для фізичної особи-нерезидента:
  • Паспорт громадянина України
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном
  • Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні
  • Посвідчення біженця, що видане в Україні
  • Національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом з посвідкою на постійне проживання
  • Посвідка на постійне проживання
  • Внутрішній паспорт громадянина іншої держави разом з посвідкою на постійне проживання Іноземця, який відповідно до міжнародних договорів в’їхав на територію України за внутрішнім паспортом відповідної країни та отримав Посвідку на постійне проживання в Україні
  • Національний паспорт громадянина іншої держави
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном
  • Акредитаційна картка, видана МЗС України представникові іноземного дипломатичного представництва, акредитованого в Україні.

4. Дані про особу, отримані під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом її зберігання, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.


* Дане обмеження не поширюються на випадок проведення такої операції у разі одночасного дотримання таких умов:

фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором;

банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсягу зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи - позичальника за кредитним договором. Банк зобов'язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою - позичальником вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної валюти.

** Під час проведення валютно-обмінних операцій на суму, що дорівнює чи перевищує в еквіваленті 150 000 гривень, банк, фінансова установа зобов'язаний (зобов'язана) здійснити ідентифікацію, верифікацію та вивчення особи відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.