Правила валютно-обмінних операцій

 

Шановні клієнти!

Повідомляємо вам про те, що Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 12.05.2014 №249 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набирає чинності з 08 червня 2014 року. Даною Постановою внесені зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 №502 (надалі – «Інструкція»).

Відповідно до затверджених змін до Інструкції валютно-обмінні операції здійснюються за наступних умов:

І. Операції з продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні здійснюються за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію.

Для фізичної особи-резидента:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні;
  • посвідчення біженця, що видане в Україні, посвідка на постійне проживання в Україні.

ПРИМІТКА: Банкам, фінансовим установам дозволяється здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній фізичній особі-резиденту в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень.

ІІ. Працівник банку, фінансової установи здійснює копіювання сторінок (сторінки) відповідного документа, на підставі якого з’ясовано інформацію про клієнта, який здійснив валютно-обмінну операцію, та забезпечує їх (її) зберігання в документах дня. Зазначені копії сторінок (сторінки) документа засвідчуються відбитком штампа каси банку, фінансової установи. Порядок копіювання документів наступний:

1. паспорт громадянина України – копіюється перша та друга сторінка та сторінка з вклеєними фотографіями у 25 та 45 років (уразі їх наявності);
2. паспорт громадянина України для виїзду за кордон – копіюється перша сторінка та сторінка з відміткою про постійне місце проживання (в разі її наявності);
3. національний паспорт громадянина іншої держави – копіюється перша сторінка та сторінка з відміткою про постійне місце проживання (в разі її наявності);
4. Посвідка на постійне проживання – здійснюється ксерокопіювання машинозчитуваної сторінки (сторінки даних) посвідки на постійне проживання.

ІІІ. Операції з купівлі у фізичної особи-резидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, здійснюються без пред’явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції прізвища, імені, по батькові (за наявності) цієї особи.

ПРИМІТКА: Операції з купівлі у фізичної особи-резидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка перевищує в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, здійснюються з ідентифікацією особи відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаним злочинним шляхом, або фінансовому тероризму.

Дані про особу, отримані під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом її зберігання, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.