Проектне фінансування

 

Проектне фінансування – це фінансування інвестиційних проектів Компанії за наступних умов:

 • розмежування ризиків між власниками Проекта та Банком;
 • джерело повернення кредитних коштів – грошовий потік, який генерується Активом Проекту*;
 • позичальником може виступати Компанія, затверджена Спонсорами** проекту для реалізації, розвитку та володіння Активом Проекту*.

* Актив Проекту – актив, створений в результаті реалізації Проекту.

** Спонсори (и) – фізичні та/або юридичні особи, які прямо та/або опосередковано володіють Компанією, що здійснює Проект, і, як правило, беруть участь у фінансуванні Проекту за рахунок внесків до статутного капіталу і субординованих кредитів.

Первинна інформація для підготовки Ризик Аналізу:

 • Загальний опис Проекту (включаючи розташування);
 • Інформація про учасників транзакції;
 • Інформація про стан ринку (попит та пропозиція);
 • Виробнича інформація (постачальники, технологія, виробничі  витрати, фактори, що впливають на виробництво);
 • Аналіз продажів/ринку;
 • Бюджет Проекту з джерелами фінансування (співвідношення позикових і власних коштів);
 • Вартість фінансування;
 • Комерційна доцільність та прибутковість Проекту;
 • Правове середовище і державна політика;
 • Терміни реалізації Проекту.

Типові форми фінансування:

 • Non-Recourse Project financing – базовий вид проектного фінансування; повернення інвестованих коштів виключно за рахунок грошового потоку, що генерується проектом; забезпечення обмежено активами проекту; відсутність додаткового забезпечення/зобов'язань з боку Спонсорів Проекту;
 • Limited Recourse Project financing – обслуговування боргу та/або забезпечення частково прив’язане до активів, що не відносяться до Проекту.

Базові умови фінансування:

 • Вид фінансування – кредит  або комбінація термінового кредиту та відновлювальної кредитної лінії для фінансування витрат на запуск Проекту та поповнення оборотного капіталу;
 • Валюта фінансування – EUR, USD, UAH;
 • Мінімальна сума ліміту фінансування – 1 000 000 євро або еквівалент цієї суми в інших валютах (в дол..США та/або гривні).
 • Мінімальна участь власними коштами – 30% бюджету проекту;
 • Строк фінансування – до 5 років;
 • Період надання кредитних коштів – не більше, ніж період будівництва/монтажу/запуску;
 • Можливий пільговий період погашення тіла кредиту (як правило, надається на період до 6 місяців від дати закінчення періоду надання кредитних коштів);
 • Одноразова комісія за організацію угоди – до 1,25% від суми кредиту;
 • Комісія за обслуговування кредиту – до 5 000 EUR/USD за рік;
 • Комісія за дострокове погашення кредиту – до 3% від суми дострокового погашення.

Умови, необхідні для надання фінансування:

 • Вся документація, пов’язана з Проектом (договори підряду, поставки та ін.) та його фінансуванням (кредитний договір та документи забезпечення), має бути підписана і набути сили;
 • Розмір та умови страхування схвалені Банком і вступили в силу;
 • Повноваження і дозволи на здійснення Проекту отримані і набули сили;
 • Власні кошти Позичальника/Спонсорів інвестовані в проект в повному обсязі;
 • Всі належні комісії сплачені Банку.

Вказаний вище перелік може бути змінений або доповнений іншими умовами в залежності від структури угоди.

Типові види забезпечення:

 • Застава всіх активів Проекту (нерухомість, обладнання, земельна ділянка);
 • Застава майнових прав вимоги за рахунками Компанії, що здійснює Проект, відкритими в Банку;
 • Застава корпоративних прав в Компанії, що здійснює Проект;
 • Застава майнових прав вимоги до підрядника/виконавця до завершення фази «Будівництва/Монтажу» (включаючи гарантії виконання контрактних зобов'язань);
 • Застава майнових прав вимоги за договорами на реалізацію кінцевого продукту, протягом фази «Погашення боргу»;
 • Банк – вигодонабувач за всіма договорами страхування;
 • Перехресна застава (нерухомість, устаткування) і крос-поруки від Спонсорів Проекту  та/або пов'язаних осіб, які заслуговують на довіру;
 • Порука від Спонсорів Проекту та/або пов'язаних осіб, які заслуговують на довіру;

Мінімальне значення показника покриття кредиту заставою та покриття основними засобами/ "твердою" заставою, а також структура забезпечення визначаються відповідно до діючої Кредитної Політики в залежності від терміну фінансування, якості (ліквідності) забезпечення, фінансового стану, кредитної історії, галузевої приналежності позичальника (цільові галузі або галузі, кредитування  яких підлягає обмеженню).


Ми гарантуємо, що представник корпоративного бізнесу ОТП Банк зв'яжеться з Вами протягом 1 робочого дня.
 
Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

 • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)