Послуги фінансовим установам

 
  • Банкам – послуги, що надаються OTP Bank банкам-кореспондентам резидентам та нерезидентам України.
     
  • Інвестиційний бізнес – статус OTP Bank як універсальної кредитної організації, що займає одне з ведучих місць серед українських комерційних банків по обслуговуванню корпоративних клієнтів, дозволяє пропонувати потенційним емітентам універсальний комплекс послуг.

  • Страховики / Фонди / Посередники – послуги, що надаються OTP Bank страховим компаніям, кредитним спілкам, ломбардам, лізинговим компаніям, довірчим товариствам, установам накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційним фондам і компаніям.