Небанківські фінансові установи

 

Послуги, що надаються OTP Bank страховим компаніям, кредитним спілкам, ломбардам, лізинговим компаніям, довірчим товариствам, установам накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційним фондам і компаніям:

 • Відкриття та ведення поточних рахунків в гривнях та валюті;
 • Відкриття депозитних рахунків гривнях та валюті;
 • Строкові депозити;
 • Депозитні сертифікати;
 • Купівля/продаж валюти;
 • Грошові перекази по Україні та міжнародні перекази;
 • Інкасо чеків;
 • Касові операції;
 • Інкасація виручки;
 • Пластикові картки;
 • Документарні операції;
 • Випуск гарантій;
 • Послуги зберігача;
 • Операції з векселями;
 • Торгівля цінними паперами;
 • Послуги по випуску облігацій;
 • Комерційні коротко та довгострокові кредити.