Григорій Овчаренко обраний до складу Ради Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу

 

25 січня 2013 р. у Києві відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори членів УАІБ, одним із питань якого були вибори нового складу Ради, Ревізійної комісії та Дисциплінарного комітету.

За результатами голосування Григорія Овчаренка було обрано до складу Раду, а його заслуги у 2012 році були відзначені Почесною Грамотою УАІБ та подякою Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Григорій Овчаренко увійшов до складу Ради у 2011 році, очоливши секцію публічних фондів, метою якої є розгляд та опрацювання проблемних питань, які виникають в процесі роботи компаній-членів УАІБ, а також участь у розробці та вдосконаленні законодавчої та нормативної бази, яка регулює діяльність компаній з управління активами, інститутів спільного інвестування та системи недержавного пенсійного забезпечення.

УАІБ заснована в квітні 1995 року і є однією з найстаріших професійних організацій учасників фондового ринку, що провадить свою діяльність на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів, та об’єднує понад 350 членів – компаній з управління активами. На сьогодні це єдина в Україні саморегульована недержавна організація, якій держава делегувала частину своїх повноважень.

Компанія з управління активами «ОТП Капітал» була заснована в липні 2007 року та стала другим після АТ«ОТП Банк» представником OTP Group в Україні. Компанія надає широкий спектр інвестиційних послуг високої якості, як корпоративним клієнтам, так і приватним особам, і є одним із лідерів на ринку колективного інвестування.

Під управлінням КУА «ОТП Капітал» знаходяться вісім публічних інвестиційних фондів, а також відкритий недержавний пенсійний фонд «ОТП Пенсія». Активи під управлінням на 30.09.2012 р. складають 170,5 млн грн.

Інвестиційні сертифікати та акції інвестиційних фондів можна придбати у відділеннях OTP Bank. З переліком відділень банку, у яких здійснюються операції купівлі-продажу цінних паперів фондів, можна ознайомитися на сайті компанії: www.otpcapital.com.ua.

З проспектом емісії фондів під управлінням ТОВ «КУА «ОТП Капітал» можна ознайомитися за місцезнаходженням ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: м. Київ, вул. Кутузова 12, або на сайті компанії: http://www.otpcapital.com.ua.

Ліцензія НКЦБФР АД № 075876 від 28.09.2012 р., видана ТОВ «КУА «ОТП Капітал».

Опубліковано: 29 Січня 2013