Результати стрес-тестування OTP Group продемонстрували її високу фінансову стійкість

 

91 європейський фінансовий інститут з 20 країн-членів ЄС пройшов перевірку на стійкість до стресів, організовану в рамках Євросоюзу під егідою Європейського комітету органів банківського нагляду (CEBS). Серед інших банків, що брали участь у тесті, Угорщину представляв OTP Bank Plc. За підсумками стрес-тестування OTP Group була відзначена позитивним результатом, який значно перевищив очікуваний граничний показник.

Мета великомасштабного стрес-тестування європейських банків, рішення про проведення якого було ухвалено Радою Євросоюзу з економіки та фінансів (ECOFIN) і координувалося CEBS у співпраці з Європейським центральним банком, національними органами банківського нагляду та Комісією ЄС, полягала в оцінці загальної стійкості банківського сектора ЄС до можливих негативних макроекономічних і фінансових потрясінь.

За точку відліку було обрано фінансово-економічну ситуацію станом на кінець 2009 року. У рамках тестування аналізувалася динаміка показників і коефіцієнтів достатності капіталу першого рівня (Tier 1) в умовах трьох можливих сценаріїв на 2010 і 2011 роки. Показники стрес-тесту (тобто можливі втрати банків при реалізації цих сценаріїв) визначалися CEBS спільно з Європейським центральним банком.

Найбільш важливою цінністю стрес-тесту є те, що, окрім інформації, яка регулярно публікується, зацікавлені сторони отримують порівняльні дані за показниками достатності капіталу банків на основі скоординованого тесту з узгодженою методикою, що оцінюються з точки зору дотримання економічних нормативів і забезпечення фінансової стабільності.

На підставі результатів, отриманих за найбільш песимістичним сценарієм, показник Tier 1 OTP Group залишиться на рівні 16,2% до кінця 2011 року, що більш ніж в 4 рази перевищує мінімальний норматив достатності основного капіталу (4%).

Опубліковано: 10 Серпня 2010