Результати діяльності АТ «ОТП Банк» за 2-й квартал 2009 року

 

АТ «ОТП Банк» у 2-му кварталі 2009 року зберіг позитивну динаміку отримання доходів. Так, дохід від операційної діяльності збільшився на 90% і перевищив 2,29 млрд. грн. у тому числі, чистий процентний дохід банку зріс майже вдвічі порівняно з попереднім кварталом і досяг 1,28 млрд. грн.  При цьому загальні витрати банку становили у звітному періоді 1,26 млрд. грн.

Загальні активи банку у звітному періоді скоротилися на 4% до 29,7 млрд. грн. Кредитний портфель банку зменшився на 3% до 27,8 млрд. грн., зокрема обсяг кредитів, наданих юридичним особам, скоротився на 1,1% до 13,6 млрд. грн., фізичним особам - на 5,8% до 16 млрд. грн., що пояснюється зменшенням обсягів кредитування і плановим поверненням раніше наданих кредитів.

Однак в другому кварталі спостерігалася тенденція зростання депозитного портфеля. Так, депозити юридичних осіб зросли на 3% до 3,2 млрд. грн., фізичних осіб – на 18% до 2,8 млрд. грн. порівняно з 1-м кварталом поточного року.  

Фінансовий результат банку за 2-й квартал 2009 року є від'ємним  і становить -565,3 млн. грн. Як і раніше, основною причиною, що негативно впливає на фінансовий результат банку, залишається обcяг сформованих резервів на покриття кредитних ризиків і витрат, що становив 1,6 млрд. грн.

Показник адекватності регулятивного капіталу банку зберігається на високому рівні – 12,5% при нормативному значенні не менше 10%. Поточна ліквідність становить 87,3% при нормативній вимозі не менше 40%.

Опубліковано: 28 Липня 2009