Інвестиційні фонди компанії з управління активами «ОТП Капітал» визнані такими, що відбулися

 

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України визнала пайовий відкритий фонд В«ОТП КласичнийВ» і пайовий інтервальний фонд «ОТП Збалансований» компанії з управління активами «ОТП Капітал» такими, що відповідають вимогам, встановленим відносно мінімального обсягу активівВ  інституту спільного інвестування (ІСІ).

Станом на 23 травня 2008 р. вартість чистих активів фонду «ОТП Класичний» становитьВ  7,1 млн. грн. В обігу знаходяться 7192 інвестиційних сертифікати з номінальною вартістю 1000 грн. Вартість чистих активів фонду «ОТП Збалансований» дорівнює 5,5 млн. грн. В обігу знаходяться 5604 інвестиційних сертифікати з номінальною вартістю 1000 грн.

З 23 травня 2008 року розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів «ОТП Класичний»* та «ОТП Збалансований»** проводитимуться за поточною вартістю чистих активів.

Компанію з управління активами «ОТП Капітал» було створено 26 липня минулого року. Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України компанія отримала 28 вересня (номер ліцензії - 362496). Компанія є членом саморегульованої організації «Українська асоціація інвестиційного бізнесу», що об’єднує вітчизняні компанії з управління активами, а також частиною універсальної фінансової групи OTP Group. Акціонерами компанії виступають українське ЗАТ «ОТП Банк» і угорський OTP Fund Management. До основних напрямів діяльності компанії відносяться створення інвестиційних фондів і професійне управління їхніми активами з метою забезпечення максимального рівня доходності. «ОТП Капітал» фокусується на роботі як з фізичними особами, так і з інституційними інвесторами - страховими компаніями, іноземними та українськими портфельними інвесторами.

ЗАТ «ОТП Банк» вЂ“ універсальний банк, що надає повний спектр фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів, представників малого та середнього бізнесу. На українському ринку він має стійку репутацію інноваційної структури, що постійно нарощує обсяги бізнесу і пропонує споживачам продукти найвищої якості.

Згідно даних АУБ, станом на 1 квітня 2008 року OTP Bank є 7-м найбільшим вітчизняним банком за розмірами активів і кредитного портфелю. Нині банк обслуговуєВ  понад 230 тисяч клієнтів. Його мережа філій на території України об’єднує 24 філії, 107 відділень і 36 представництв.

*- рішення ДКЦПФР №510 від 21.05.08 р.
**- рішення ДКЦПФ №509 від 21.05.08 р.

Опубліковано: 23 Травня 2008