Редагування та створення розпорядження

 

Для редагування регулярного платежу натисніть кнопку «Редагувати» на формі перегляду детальної інформації щодо платежу.

Для того щоб створити нове розпорядження на формування регулярного платежу:

  • Натисніть кнопку «Створити платіж» на формі із переліком розпоряджень.
  • Перейдіть до пункту меню Перекази, у переліку «Тип переказу» виберіть пункт «Регулярні платежі».

Регулярні платежі


«Регулярні платежі»

Для редагування або створення розпорядження виконаєте наступні дії:

1. Виберіть Тип переказу з випадаючого списку.

2. Виберіть рахунок або карту для списання грошових коштів.

3. Залежно від обраного вами типу переказу, відкриється той чи інший набір полів. Заповніть реквізити отримувача платежу (див. «Перекази між своїми рахунками», «Внутрішньобанківський переказ», «Перекази по Україні», «Перекази на карту іншого клієнта банку»).

4. Вкажіть суму платежу в полі Сума.

5. Введіть призначення платежу (якщо потрібно).

6. Введіть унікальне найменування регулярного платежу (якщо найменування платежу не введено, то автоматично буде встановлено найменування, яке складається з номера розпорядження, даних в полях Тип переказу і Найменування одержувача).

7. Встановіть періодичність виконання регулярних платежів: Щодня, Щотижня, Щоквартально, Щорічно. Якщо вибрано значення «Щотижня», «Щоквартально» або «Щорічно», на формі з'явиться календар, на якому ви зможете вказати, по яких днях будуть формуватися і виконуватися регулярні платежі.

Примітка. При редагуванні розпорядження неможливо змінити періодичність.

8. Вкажіть дату початку дії розпорядження (автоматично встановлюється дата поточного операційного дня) і дату закінчення дії розпорядження.

Примітка. У разі якщо зазначена дата платежу випаде на вихідний або святковий день, платіж буде здійснений в попередній робочий день банку.

9. Натисніть кнопку «Далі».

10. На наступній сторінці перевірте правильність заповнення реквізитів. Щоб змінити дані, натисніть кнопку «Скасувати» і виправте їх. Якщо розпорядження заповнене коректно, підпишіть документ (кнопка «Виконати», див. «Підписання платежів»).

11. Якщо розпорядження було успішно відправлено в банк, на екрані з'явиться відповідне повідомлення з можливістю перейти на форму створення нового регулярного платежу.

Після створення нового розпорядження йому автоматично присвоюється номер, який відображається на формі зі списком розпоряджень і на формі з детальною інформацією про регулярні платежі (див. «Регулярні платежі»).

Документи по платежах, які створюватимуться згідно з розпорядженням, можна переглянути в загальному списку переказів (див. «Архів платежів»).