Заміна боржника за кредитним договором

 

Однією із нових послуг для Позичальників нашого Банку є можливість заміни Боржника за кредитним договором.

Послуга з переведення боргових зобов’язань на іншу особу ще досить рідко зустрічається на ринку. Але враховуючи негативну ситуацію, що склалася в економіці України, в зв’язку з чим велика кількість клієнтів втратила  можливість належним чином виконувати свої боргові зобов’язання, зростає кількість звернень клієнтів до Банку  щодо  переведення боргу на іншу фізичну особу.

Переведення боргу – документальне оформлення переведення всіх прав та обов’язків за діючим кредитним договором з Позичальника 1* на Позичальника 2**, шляхом укладення договору про заміну боржника у зобов‘язанні та внесення відповідних змін у вже укладені договори з Позичальником  1 та пов‘язані з кредитом договори забезпечення.

*Позичальник 1 – фізична особа-резидент України, яка переуступає власний борг в Банку Позичальнику 2.

**Позичальник 2 – фізична особа-резидент України, яка бажає замінити Позичальника 1 та виконувати за останнього всі зобов’язання за кредитним договором.

Переведення боргу може здійснюватися як за іпотечним кредитом так і за кредитом під заставу рухомого майна.

Валюта кредиту: Переведення боргу відбувається в валюті діючого кредиту.

Сума кредиту: Максимальний розмір кредиту визначається як сума поточної заборгованості за діючим кредитом, зменшена на 10%.

Примітка: В разі надання додаткового забезпечення, житлової нерухомості, за іпотечним кредитом максимальний розмір кредиту може дорівнювати сумі заборгованості за діючим кредитом.

Строк кредиту: В межах строку, на який був наданий діючий кредит, відповідно до кредитного договору Позичальника 1.

Процентна ставка: Процентна ставка за кредитом встановлюється відповідно до умов діючого кредитного договору Позичальника 1.

Примітка: процента ставка за кредитом може бути змінена за рішенням КК (у разі, якщо кредит Позичальнику 1  був наданий на пільгових умовах).

Забезпеченням за кредитом виступає:

  • наявне забезпечення за діючим кредитом;
  • додаткове забезпечення (житлова нерухомість), при заміні боржника за іпотечним кредитом  без початкового внеску.

Переваги переведення боргу для Позичальника 1:

  • у разі якщо немає можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за кредитним договором – перевести всі права та зобов’язання на іншу фізичну особу
  • можливість здійснити продаж заставного майна
  • переведення боргу на іншу особу не погіршує кредитну історію, та надає можливість в майбутньому звернутися до банківських установ для отримання кредиту

Переваги переведення боргу для Позичальника 2:

  • можливість отримати кредит на вигідних умовах, що на сьогодні відсутні на ринку кредитування
  • придбати бажаний автомобіль або нерухомість

Перелік документів для Позичальника 2

Все, що Вам необхідно зробити:

  • у разі зацікавленості в купівлі майна, що на даний момент реалізується Позичальниками банку та отриманні кредиту на його купівлю, звернутися за телефонами, що зазначені поряд із об`єктом
  • у разі, якщо Вам запропонували придбати майно, що є заставою в банку, Вам необхідно звернутися із Позичальником 1 до установи банку, де кредит був оформлений, та отримати детальну консультацію у співробітника банку щодо можливості здійснення операції по заміні боржника 
  • зателефонувати до Довідкового центру для отримання більш детальної консультації