Тарифи по операціях з корпоративними картками MasterCard

 

Тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide (діють з 15.06.2010р.)

ТарифMasterCard
GOLD
MasterCard
BUSINESS
MAESTRO
1.Плата за випуск та обслуговування картки протягом терміну дії*, грн.50025030
2.Плата за перевипуск платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта1005010
3.Незнижувальний залишок за картрахункомНе встановлюється
4.Плата за переоформлення ПІН-коду, згідно заяви клієнта5 грн. / 0,6 дол. США/ 0,6 ЄВРО
5.Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції1
5.1.в пунктах видачі готівки та у мережі банкоматів АТ «ОТП», в банкоматах мережі «АТМоСфера»0,8%
5.2.в пунктах видачі готівки** і банкоматах інших банків:
- на території Україниз рахунку в гривнях - 1,4% + 4 гривень;
з рахунку в дол. США/ЄВРО - 1,4% + 1 дол. США/ЄВРО
- за кордоном з рахунку в гривнях - 1,5 % min 17 гривень;
з рахунку в дол. США/ЄВРО - 1,5% min 3 дол. США/ЄВРО
6.Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта/за запитом аудиторської компанії50 гривень
7.В разі виникнення несанкціонованого овердрафту відсотки нараховуються від суми заборгованості, відсотків за день20,1 %
8.Плата за з’ясування банком обставин здійснення операції, по якій держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з’ясовано, що операція мала місце, грн.100 гривень
9.Надання страхового полісу ЗАТ «СК «Чартіс Україна» (К* - курс НБУ долара США до гривні на день внесення Застрахованою Особою страхової премії Банку)$12,50хK$11,01xKХ

При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США або ЄВРО по курсу, встановленому нею самостійно. Подальший перерахунок у валюту карткового рахунку здійснюється Банком за комерційним курсом, що встановлюється Банком. При стягненні комісії з рахунку в іноземній валюті здійснюється перерахунок суми комісії в гривні за курсом НБУ в день списання комісії з рахунку.
При здійсненні Платіжної операції на території України з карткового рахунку в дол.США або ЄВРО Банк перераховує суму операції в гривні за комерційним курсом, що встановлюється Банком.

* Термін дії картки - 3 роки.
** Інший банк може самостійно нарахувати додаткову комісію по операціях видачі готівки через пункти видачі готівки в установі цього банку.

1 Стягується шляхом списання з карткового рахунку у валюті рахунку в момент списання суми операції з карткового рахунку. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.
2 Відсотки нараховуються та сплачуються щомісячно.

Якщо картку було викрадено або загублено, терміново телефонуйте

Підтримка клієнтів-держателів платіжних карток OTP Bank:

  • Тел. (044) 490 05 26, (044) 290 92 36 (цілодобово);
  • Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide, тел. +1-636-722-7111 (цілодобово);
  • Глобальна служба підтримки держателів карток міжнародної платіжної системи Visa International, тел. +1 (0) 410-581-99-94 (цілодобово). Поза межами США не набирайте (0). У межах США не набирайте +1.


Перевірка залишку на картковому рахунку в автоматичному режимі


Шановний клієнте!

Ви маєте можливість отримувати інформацію щодо залишку на Вашому картковому рахунку в автоматичному режимі. Послуга надається цілодобово, безкоштовно та не потребує з’єднання з оператором Довідкового центру.

Скористатись послугою дуже просто. Вам необхідно зателефонувати до Довідкового центру Банку за номерами телефонів 044 490 05 26 (міський номер для м. Києва). Далі, дотримуючись голосових підказок, натиснути кнопку «1» на Вашому телефоні, набрати всі 16 цифр номеру вашої картки (4 блоки по 4 цифри на лицьовій стороні картки) і прослухати інформацію стосовно балансу Вашої платіжної картки.