Тарифи по операціях із зарплатними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide

 
MC GOLDMC STANDARDMAESTRO
1.Плата за випуск та обслуговування основної картки протягом терміну дії1, грн.500405
2.Плата за випуск та обслуговування додаткової картки протягом терміну дії1300305
3.Плата за перевипуск платіжної картки та ПІН – коду згідно заяви клієнта 100255
4.Плата за переоформлення ПІН-коду, згідно заяви клієнта5 грн. / 0,6 дол. США/ 0,6 ЄВРО
5.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в пунктах видачі готівки, банкоматах АТ «ОТП Банк»Комісія не встановлюється
6.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в банкоматах мережі «АТМоСфера», відсотки від суми операції2За домовленістю
7.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в пунктах видачі готівки та банкоматах інших банків в Україні, відсотки від суми операції31,4 % + 4 грн.
8.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в пунктах видачі та банкоматах інших банків за кордоном, відсотки від суми операції1,5% min17 грн.
9.Відсоткова ставка за використання кредитної лінії, річних: 33%
10.Відсотки, що нараховуються на суму заборгованості в разі виникнення овердрафту, відсотків за день40,1%
11.Плата за з’ясування банком обставин здійснення операції, по якій держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з’ясовано, що операція мала місце, грн.100,00
12.Відсотки, що нараховуються на залишок по картковому рахунку, відсотків річних7% у грн.
0,5% у долл. США
0,25% в ЄВРО
3% у грн.
0,5% у долл. США
0,25% в ЄВРО
1% в грн.
0,5% у долл. США
0,25 в ЄВРО
13.Винагорода Банку за безготівкове поповнення карткового рахунку (крім зарахувань від Організації), відсотки від суми поповнення50,75%
14.Винагорода Банку за готівкове поповнення карткового рахунку в установах Банку, відсотки від суми поповнення60,75% min 0,01 грн. 
15.Надання страхового полісу ЗАТ «СК «Чартіс Україна» (К* - курс НБУ долара США до гривні на день внесення Застрахованою Особою страхової премії Банку)$12,50хK$10,07хК *За домовленістю
16.Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта50 грн.
17.Винагорода банку за видачу коштів з карткового/транзитного рахунку через касу банку без використання картки внаслідок її пошкодження, крадіжки, втрати, у зв'язку із закінченням терміну дії картки7 8, відсотки від суми операціїз рахунку в гривнях – 1% min 10 гривень
з рахунку в дол. США/ЄВРО – 1% min 1 дол. США/ЄВРО
18.Винагорода банку за переказ коштів на інший рахунок відкритий в АТ «ОТП Банк» у випадку пошкодження, крадіжки, втрати картки7 8, відсотки від суми операціїз рахунку в гривнях – 1% min 10 гривень
з рахунку в дол. США/ЄВРО – 1% min 1 дол. США/ЄВРО
19.Надання довідок щодо операцій та залишку за картковим рахунком шляхом SMS-інформування9з рахунку у гривнях – 3 грн.
з рахунку в дол. США/ЄВРО – 0,4 дол. США / 0,4 ЄВРО

При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США або ЄВРО по курсу, встановленому нею самостійно. Подальший перерахунок у гривні здійснюється Банком за комерційним курсом, що встановлюється Банком. При стягненні комісії з рахунку в іноземній валюті здійснюється перерахунок суми комісії в гривні за курсом НБУ в день списання комісії з рахунку, крім п.17 Тарифів.

1 Термін дії картки – 3 роки.
2 Плата стягується з карткового рахунку Держателя. Комісія за видачу готівки в залежності від проценту РКО, що вказаний в Генеральному Договору про обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток може не встановлюватися.
3 Інший банк може самостійно нарахувати додаткову комісію по операціях видачі готівки через пункти видачі готівки в установі цього банку.
4 Відсотки нараховуються щомісячно.
5 Комісія стягується з суми, що зараховується на рахунок Держателя.
6 Комісія стягується з платника готівкою.
7 У випадку закриття карткового рахунку, видача коштів з карткового/транзитного рахунку через касу банку або переказ коштів на інший рахунок Банку, здійснюється безкоштовно, через 45 днів після оформлення заяви на закриття рахунку.
8 Комісія утримується в національній валюті. У випадку відсутності або недостатності у клієнта коштів у гривні для сплати комісії, клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ згідно вимог чинного законодавства за існуючими Тарифами та утримати гривневий еквівалент вказаної комісії за рахунок коштів, одержаних від продажу валюти.
9 Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку Держателя. Не розповсюджується на користувачів OTP Smart.

Якщо картку було викрадено або загублено, терміново телефонуйте

Підтримка клієнтів-держателів платіжних карток OTP Bank:

  • Тел. (044) 490 05 26, (044) 290 92 36 (цілодобово);
  • Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide, тел. +1-636-722-7111 (цілодобово);
  • Глобальна служба підтримки держателів карток міжнародної платіжної системи Visa International, тел. +1 (0) 410-581-99-94 (цілодобово). Поза межами США не набирайте (0). У межах США не набирайте +1.


Перевірка залишку на картковому рахунку в автоматичному режимі


Шановний клієнте!

Ви маєте можливість отримувати інформацію щодо залишку на Вашому картковому рахунку в автоматичному режимі. Послуга надається цілодобово, безкоштовно та не потребує з’єднання з оператором Довідкового центру.

Скористатись послугою дуже просто. Вам необхідно зателефонувати до Довідкового центру Банку за номерами телефонів 044 490 05 26 (міський номер для м. Києва). Далі, дотримуючись голосових підказок, натиснути кнопку «1» на Вашому телефоні, набрати всі 16 цифр номеру вашої картки (4 блоки по 4 цифри на лицьовій стороні картки) і прослухати інформацію стосовно балансу Вашої платіжної картки.