Тарифи по операціях із зарплатними картками міжнародної платіжної системи VISA International

 
ТарифVisa GoldVisa ClassicVisa Electron
1.Плата за випуск та обслуговування основної картки протягом терміну дії1, грн.500405
2.Плата за випуск та обслуговування додаткової картки*202,500,5
3.Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН – коду згідно заяви клієнта100255
4.Плата за переоформлення ПІН-коду, згідно заяви клієнта5 грн. / 0,6 дол. США/ 0,6 ЄВРО
5.Винагорода банку за операції по видачі готівки, відсотки від суми операції2
5.1.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в пунктах видачі та банкоматах АТ «ОТП Банк» Комісія не встановлюється
5.2.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в банкоматах мережі «Атмосфера»Комісія не встановлюється
5.3.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в банкоматах ОТП Групи за кордоном0,75%
5.4.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці у пунктах видачі і банкоматах інших банків в Україні, відсотки від суми операції3з рахунку у гривнях – 1,25% + 4 грн.
з рахунку в дол. США – 1,25% + 0,75 дол. США
5.5.Винагорода банку за операції по видачі готівки по картці в пунктах видачі та банкоматах інших банків за кордоном, відсотки від суми операції 3з рахунку у гривнях – 1,5% (min 15 гривень)
з рахунку в дол. США – 1,5% ( min 3 дол. США)
6.Відсоткова ставка за використання кредитної лінії, річних:33%
7.В разі виникнення овердрафту відсотки нараховуються від суми заборгованості, відсотків за день40,1%
8.Плата за з’ясування банком обставин здійснення операції, по якій держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з’ясовано, що операція мала місце, грн.100,00
9.Відсотки, що нараховуються на залишок по картковому рахунку, відсотків, річних4:7% річних в грн.
0,5% в дол. США
3% в грн.
0,5% в дол. США
1% в грн.
0,5% в дол. США
10.Винагорода Банку за безготівкове поповнення карткового рахунку (крім зарахувань від Організації), відсотки від суми поповнення50,75%
11.Винагорода Банку за готівкове поповнення карткового рахунку в установах Банку, відсотки від суми поповнення60,75% min 0,01 грн.
12.Комісія за конвертацію71%
13.Надання страхового полісу ЗАТ «СК «Чартіс Україна» (К* - курс НБУ долара США до гривні на день внесення Застрахованою Особою страхової премії банку)$12,5хК*$10,07хК*За домовленістю
14.Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта50 грн.
15.Винагорода банку за видачу коштів з карткового/транзитного рахунку через касу банку без використання картки внаслідок її пошкодження, крадіжки, втрати, у зв'язку із закінченням терміну дії картки8 9, відсотки від суми операціїз рахунку в гривнях – 1% min 10 гривень
з рахунку в дол. США – 1% min 1 дол. США
16.Винагорода банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий в AT «ОТП Банк» у випадку пошкодження, крадіжки, втрати картки8 9, відсотки від суми операціїз рахунку в гривнях – 1% min 10 гривень
з рахунку в дол. США – 1% min 1 дол. США
17.Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної
системи Visa Intеrnational10:
17.1.Термінова видача готівки в разі втрати/крадіжки/пошкодження картки під час перебування за кордоном175 дол. СШАПослуга не надається
17.2.Термінова заміна картки в разі її втрати/крадіжки/пошкодження під час перебування за кордоном250 дол. СШАПослуга не надається
17.3.Відмова від послуги, яку надає платіжна система, після її замовлення50 дол. СШАПослуга не надається
18.Надання довідок щодо операцій та залишку за картковим рахунком шляхом SMS-інформування11з рахунку у гривнях – 3 грн.
з рахунку в дол. США – 0,4 дол. США

* Плата стягується щомісячно з карткового рахунку Держателя

** Плата стягується з карткового рахунку Держателя

При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США по курсу, встановленому нею самостійно. Подальший перерахунок у гривні здійснюється Банком за комерційним курсом, що встановлюється Банком. При стягненні комісії з рахунку в іноземній валюті здійснюється перерахунок суми комісії в гривні за курсом НБУ в день списання комісії з рахунку, крім п.15 Тарифів.

1 Термін дії картки – 3 роки.
2 Плата стягується з карткового рахунку Держателя.
3 Сума операції, від розміру якої стягується винагорода, включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти.
4 Відсотки нараховуються щомісячно.
5 Комісія стягується з суми, що зараховується на рахунок Держателя.
6 Комісія стягується з платника готівкою.
7 Стягується тільки при здійсненні операцій закордоном у валюті, та включається до обмінного курсу платіжної системи.
8 У випадку закриття карткового рахунку, видача коштів з карткового/транзитного рахунку через касу банку або переказ коштів на інший рахунок Банку, здійснюється безкоштовно, через 45 днів після оформлення заяви на закриття рахунку.
9 Комісія утримується в національній валюті. У випадку відсутності або недостатності у клієнта коштів у гривні для сплати комісії, клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ згідно вимог чинного законодавства за існуючими Тарифами та утримати гривневий еквівалент вказаної комісії за рахунок коштів, одержаних від продажу валюти. 
10Оплата за послуги здійснюється по комерційному курсу Банку на день проведення списання з карткового рахунку.
11 Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку Держателя. Не розповсюджується на користувачів OTP Smart.

Якщо картку було викрадено або загублено, терміново телефонуйте

Підтримка клієнтів-держателів платіжних карток OTP Bank:

  • Тел. (044) 490 05 26, (044) 290 92 36 (цілодобово);
  • Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide, тел. +1-636-722-7111 (цілодобово);
  • Глобальна служба підтримки держателів карток міжнародної платіжної системи Visa International, тел. +1 (0) 410-581-99-94 (цілодобово). Поза межами США не набирайте (0). У межах США не набирайте +1.


Перевірка залишку на картковому рахунку в автоматичному режимі


Шановний клієнте!

Ви маєте можливість отримувати інформацію щодо залишку на Вашому картковому рахунку в автоматичному режимі. Послуга надається цілодобово, безкоштовно та не потребує з’єднання з оператором Довідкового центру.

Скористатись послугою дуже просто. Вам необхідно зателефонувати до Довідкового центру Банку за номерами телефонів 044 490 05 26 (міський номер для м. Києва). Далі, дотримуючись голосових підказок, натиснути кнопку «1» на Вашому телефоні, набрати всі 16 цифр номеру вашої картки (4 блоки по 4 цифри на лицьовій стороні картки) і прослухати інформацію стосовно балансу Вашої платіжної картки.