Роз’яснення щодо Постанови НБУ від 3 червня 2009 року «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів»

 

Шановні Клієнти!

Національним Банком України прийнята Постанова №328 від 3 червня 2009 року «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» (далі – «Постанова»), яка регулює питання взаємовідносин банків і клієнтів у процесі обслуговування кредитів, зокрема, умов надання банками послуг з реструктуризації. OTP Bank визнає дану Постанову як клієнтоорієнтовану та таку, що спрямована на підтримку банківського сектору через надання можливості й стимулів для банків пропонувати своїм клієнтам пільгові програми обслуговування кредитів в умовах фінансово-економічної кризи. Крім того, Постанова містить дієві рекомендації, які є втіленням найкращого світового досвіду щодо умов реструктуризації, платності, її пріоритетів і принципів взаємовідносин між банком і клієнтом.

Проте зважаючи на успішний старт проекту реструктуризації кредитної заборгованості Позичальників ще у лютому поточного року, впровадження на практиці більшості з рекомендацій Національного Банку ще до прийняття Постанови, достатній обсяг сформованих резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями, а також виконання усіх нормативних вимог Національного Банку України ОТП Банк, вважає за необхідне висвітлити свою позицію щодо Постанови та поінформувати про наступне:

  • В OTP Bank від самого початку реструктуризації (з лютого 2009 року) постійно діють програми підтримки клієнтів. Так, задовго до прийняття Національним Банком Постанови №328 OTP Bank впровадив програму списання пені у випадку, якщо клієнт готовий оплатити прострочені платежі та оплачувати кредит у погодженому з Банком розмірі.
  • Через стабільний фінансовий стан Банку немає необхідності створювати пріоритети в порядку реструктуризації і/або встановлювати будь-які обмеження щодо інструментів, які використовуються в процесі реструктуризації, як це зазначено в Постанові НБУ. Ми розуміємо, що криза стосується кожного і саме тому Банк йде назустріч усім лояльним клієнтам незалежно від виду кредиту чи форми забезпечення.
  • Постановою рекомендовано розподіляти ризики між обома учасниками процесу реструктуризації. При цьому Банк прийняв на себе підвищені ризики у порівнянні із Позичальниками, так як у своїй роботі використовує кошти, залучені від клієнтів на депозити, що передбачає відповідальність перед вкладниками за збереження коштів, а також доступ до таких вкладів у порядку, встановленому договором.
  • Банк у своїй діяльності не використовує механізмів одностороннього збільшення відсоткових ставок для клієнтів, так як таке збільшення заборонено чинним законодавством України, а також негативно впливає на можливість клієнтів оплачувати кредити.
  • Банк розуміє складний економічний стан в країні та погіршення фінансових можливостей своїх клієнтів, тому готовий йти назустріч своїм клієнтам у питанні зменшення розміру нарахованої пені, що виникла через допущення клієнтами прострочення платежів по кредитах. Повністю безкоштовний процес реструктуризації кредитів неможливий.

Згідно з вищезазначеним, Банк у разі прийняття рішення щодо виконання вимог Постанови та дотримання її положень з одного боку має мотиваційне право на їхнє застосування через використання у своїй діяльності пільгового режиму виконання нормативів Національного Банку та формування резервів, проте з іншого - не зможе в повній мірі використовувати напрацьований ефективний інструментарій реструктуризації, описаний вище.

Разом із тим, OTP Bank повідомляє про вже сформований достатній резерв на покриття можливих втрат за кредитними операціями та спроможності виконання нормативів Національного Банку України без врахування пільгових можливостей, що надаються зазначеною Постановою, а тому прийняв рішення не дотримуватись рекомендацій Постанови та не використовувати вказані вище пільги, але використовувати у своїй роботі із клієнтами Банку ті інструменти реструктуризації, що вже використовуються в Банку, випробувані на практиці й максимальною мірою враховують інтереси як Позичальників Банку, так і його вкладників.

З повагою,
OTP Bank