UA

Документи щодо депозитів та банківських вкладів


Правила користування рахунками

Договір про банківський вклад
Договір про порядок підписання правочинів
Тарифи банку на депозитні продукти

Заяви-анкети

Попередження для клієнта