UA

Запитання, що ставляться найчастіше

Що таке ануїтетна форма погашення кредиту?

Ануїтетна форма – щомісячні платежі рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору. На початку сплати кредиту в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається сума кредиту. Надалі з кожним платежем частка відсотків зменшується і більше погашається сума кредиту. Перевага цієї схеми кредитування полягає в тому, що Позичальник протягом всього строку кредитування погашає кредит та відсотки рівними частинами, що надає можливість отримати кредит тим особам, що не мають можливості направляти на погашення кредиту значні суми.

Що таке стандартна форма погашення кредиту (платежі, що зменшуються)?

Стандартна форма погашення – щомісячне погашення кредиту рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок заборгованості по кредиту.

Що таке плаваюча відсоткова ставка?

Плаваюча відсоткова ставка по кредиту формується із фіксованої та плаваючої частини. Фіксована частина зазначається в кредитному договорі та є незмінною протягом дії кредитного договору, а плаваюча частина відсоткової ставки може бути змінена відповідно до умов кредитного договору (але не частіше, ніж один раз на рік) та залежить від відсоткової ставки, що діє по строкових депозитах фізичних осіб, що розміщені в Банку на строк в 366 днів, з виплатою відсотків після закінчення строку дії депозитного договору (FIDR).

Що таке UIRD?

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб – індикативна ставка, що розраховується о 15:00 за Київським часом кожного Банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок по строкових депозитах фізичних осіб у гривні на строк в 12 місяців з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфелю фізичних осіб. За наданими кредитами ставка UIRD переглядається (змінюється) кожні 12 місяців строку дії кредитного договору, при цьому протягом першого року дії кредитного договору ставка UIRD переглядається (змінюється) після спливу 11 календарних місяців. Значення UIRD фіксується Банком щомісяця на рівні, що діє в системі Thomson Reuters в передостанній робочий день календарного місяця, що передує даті видачі кредиту / коригування процентної ставки. Більш детальна інформація про індекс UIRD на сайті Національного Банку України (bank.gov.ua).

Що таке FIDR?

FIDR – це процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті тотожній Валюті Кредиту, що розміщені в Банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору. В залежності від зміни вартості кредитних ресурсів на фінансовому ринку України ставка FIDR може змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) в порядку передбаченому Сторонами у Кредитному договорі.

Що таке фіксована відсоткова ставка?

Фіксована відсоткова ставка є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору, крім випадків порушення позичальником умов кредитного договору.

Чи є Ваш Банк учасником Державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – це державна організація, яка покликана захищати права та інтереси вкладників. Організація існує з 1999 року, а його учасниками є майже всі українські комерційні банки, окрім Ощадного банку, вклади якого гарантовані державою.

OTP Bank є учасником Фонду (Свідоцтво №81 від 02.09.1999 р.) згідно внесеним змінам до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 17 вересня 2012 року №27 розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшено до 200 000,00 гривень.

Інформацію про Фонд, систему гарантування вкладів та порядок отримання коштів, всі бажаючі можуть отримати по тел.: 0-800-308-108 (телефон «гарячої» лінії), в робочі дні з 9:00 до 18:00.

Де я можу ознайомитись з курсом конвертації валют Платіжної системи?

При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США по курсу, встановленому нею самостійно. З курсом конвертації валют Платіжної системи можливо ознайомитись на сайті usa.visa.com (вказавши необхідні валюти, можливо переглянути курс).

Необхідно враховувати, що перелік валют, що викладений на сайті, обмежений.

Подальший перерахунок у валюту карткового рахунку здійснюється Банком на дату списання коштів за комерційним курсом, що встановлюється Банком. Комерційний курс, за яким здійснюється перерахунок у валюту карткового рахунку, можливо дізнатись звернувшись до Довідкового центру.

Чи є можливість у держателів платіжних карток OTP Bank отримувати On-Line виписки через Інтернет по своїм картковим рахункам?

Якщо Ви є користувачем платіжної картки міжнародної Платіжної системи MasterCard, у Вас є можливість отримувати виписки на електронну адресу. Для активації цієї послуги, Вам необхідно написати заяву у відділенні/філії, де рахунок було відкрито.

Чи можу я, у випадку втрати картки OTP Bank, зняти кошти в касі банку за наявності громадянського паспорту?

Так, зняття готівки з карткового рахунку без наявності картки можливе. Для отримання більш детальної інформації Ви можете звернутися в Довідковий центр за телефоном (044) 490-05-00.

Починаючи з якого віку можливе відкриття додаткової платіжної картки?

Відкриття основної картки будь-якої Платіжної системи можливе для осіб, які досягли 16-річного віку, додаткової – на ім’я осіб, які досягли 14-річного віку.

Чи можу я оформити довіреність на користування своїм поточним рахунком, відкритим у вашому Банку, на дружину/чоловіка або іншу третю особу?

Оформлення довіреності в Банку можливе в день відкриття поточного рахунку або в будь-який інший день. Вартість довіреності на розпорядження рахунками (поточний, депозитний, картковий) становить 100 грн. + ПДВ. При цьому необхідна присутність довіреної особи з документами, що підтверджують особу (паспорт та ідентифікаційний код). Оформлення довіреності можливе на користування всіма рахунками або якимось окремим рахунком. Кількість довіреностей необмежена.

Яким чином я можу отримувати інформацію щодо залишків на своїх рахунках?

Якщо Ви є власником поточного, ощадного чи депозитного рахунку в OTP Bank, то для отримання такої інформації Ви можете звернутися в Довідковий центр за телефоном(044) 490-05-00. Для активації послуги, вам необхідно написати заяву в відділенні/філії, де рахунки було відкрито. Послуга є безкоштовною.

Яким чином я можу здійснити переказ коштів за кордон з рахунку, відкритого в OTP Bank? Яка комісія при цьому буде сплачуватися?

Вихідні (аналогічно, як і вхідні) перекази в OTP Bank здійснюються шляхом відкриття поточного рахунку (комісія за відкриття поточного рахунку 80 грн., і є разовою платою за відкриття рахунку). Вхідні перекази здійснюються без комісії. При цьому комісія за вихідні перекази складе:

  • у валюті: 0,1% від суми переказу, min 160 UAH, max 800 UAH;
  • у національній валюті: 1% від суми переказу, min 10 UAH, max 800 UAH.

Комісія сплачується в гривнях по курсу НБУ на дату здійснення операції. У випадку відсутності або недостатньої кількості коштів у клієнта в гривнях, для сплати комісії, клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України згідно вимог чинного законодавства України, по відповідним Тарифам, зарахувати гривневий еквівалент проданої валюти на поточний рахунок клієнта в гривні та списати комісію з цього рахунку.

Чи можу я зняти кошти з депозитного чи поточного рахунку у відділенні відмінному від того, де рахунок відкрито?

Знімати кошти з рахунку та поповнювати рахунок Ви можете в будь-якому відділенні Банку.

На яку максимально можливу суму може поповнити мій рахунок у гривнях третя особа?

Третя особа може поповнити виключно рахунок в національній валюті. Таке поповнення здійснюється без обмеження по сумі. Якщо сума поповнення перевищує 150 000 грн., то третя особа, що платить, додатково надає довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та паспорт.

Чи може третя особа поповнити мій рахунок у валюті?

Якщо рахунок відкрито в іноземній валюті, то поповнити такий рахунок може виключно власник рахунку чи довірена особа за нотаріальною довіреністю.