UA

Відповідність вимогам закону FATCA

З метою впровадження ефективного механізму виявлення, запобігання та припинення ухилення від оподаткування США громадянами та податковими резидентами США, здійсненого шляхом прямого або опосередкованого розміщення коштів поза територією Сполучених Штатів Америки (США) через Неамериканські Фінансові Установи (НФУ) Конгресом США у березні 2010 року був прийнятий Закон "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA).

Введений у дію з 1 липня 2014 р. Закон передбачає, що НФУ повинні ідентифікувати та повідомляти до Служби внутрішніх доходів США (Internal Revenues Service – IRS) дані щодо рахунків, власниками яких є платники податків США або неамериканські юридичні особи, в яких платники податків США володіють суттєвими частками.

OTП Група відповідає вимогам закону FATCA, тому кожна НФУ в межах ОТП Групи повинна, згідно із вимогами законодавства, провести перевірку ідентифікаційних даних власників рахунків з метою виявлення серед них можливих громадян або податкових резидентів США та повідомити відповідно визначеним чином IRS.

З метою уникнення можливих непорозумінь, докладна інформація щодо вимог та впливу FATCA належним чином повідомляється всім власникам рахунків в АТ «ОТП БАНК».

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до змін до Податкового кодексу України (Закон України № 2970-IX від 20.03.2023) з метою виявлення підзвітних рахунків фінансові агенти зобов’язані вживати заходів належної комплексної перевірки в тому числі у випадках, визначених Угодою FATCA фінансові агенти повинні вимагати, а власники рахунків зобов’язані надавати фінансовим агентам, зокрема, документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб.

Ненадання власником рахунку відповідних документів або неповідомлення про зміну статусу податкового резидентства або ненадання запитуваної інформації та/або документів, є підставою для відмови у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з власником рахунку.

Для отримання детальної інформації, скористайтесь посиланням.

Форми для заповнення клієнтами:

Інструкції щодо заповнення вищевказаних форм.

Інформація для фінансових установ:


Контактна адреса Особи, яка відповідальна за дотримання вимог закону FATCA в АТ «ОТП БАНК»: compliance@otpbank.com.ua.