UA

Відповідність вимогам закону FATCA

З метою впровадження ефективного механізму виявлення, запобігання та припинення ухилення від оподаткування США громадянами та податковими резидентами США, здійсненого шляхом прямого або опосередкованого розміщення коштів поза територією Сполучених Штатів Америки (США) через Неамериканські Фінансові Установи (НФУ) Конгресом США у березні 2010 року був прийнятий Закон "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA).

Введений у дію з 1 липня 2014 р. Закон передбачає, що НФУ повинні ідентифікувати та повідомляти до Служби внутрішніх доходів США (Internal Revenues Service – IRS) дані щодо рахунків, власниками яких є платники податків США або неамериканські юридичні особи, в яких платники податків США володіють суттєвими частками.

OTП Група відповідає вимогам закону FATCA, тому кожна НФУ в межах ОТП Групи повинна, згідно із вимогами законодавства, провести перевірку ідентифікаційних даних власників рахунків з метою виявлення серед них можливих громадян або податкових резидентів США та повідомити відповідно визначеним чином IRS.

З метою уникнення можливих непорозумінь, докладна інформація щодо вимог та впливу FATCA належним чином повідомляється всім власникам рахунків в АТ «ОТП БАНК».

Для отримання детальної інформації, скористайтесь посиланням.

Інформація для фінансових установ:

Контактна адреса Особи, яка відповідальна за дотримання вимог закону FATCA в АТ «ОТП БАНК»: compliance@otpbank.com.ua.