UA

Ваш депозит захищено Фондом гарантування вкладів


АТ "ОТП БАНК" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) від 2 вересня 1999 року, свідоцтво № 081.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банку, відшкодування коштів в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, включвючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - 200 000 грн. (Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 27 від 21.08.2012 р. «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами»).

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду.

Акціонерне Товариство «ОПТ БАНК» учасник Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб


Додаткові документи і матеріали


Відеоматеріали з фінансової просвіти

Поширені питання
Який розмір гарантованої суми відшкодування Фондом?

Згідно рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №27 від 21.08.2012 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами», яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2012 за №1452/21764.

Розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб становить до 200 000 грн.

На які вклади поширюються гарантії Фонду?

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

  • договору банківського вкладу (депозиту);
  • банківського рахунку;
  • шляхом видачі іменного депозитного сертифіката;