UA

Ваш депозит захищено Фондом гарантування вкладів


АТ "ОТП БАНК" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) від 2 вересня 1999 року, свідоцтво № 081.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку, відшкодування коштів в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після спливу трьох місяців з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень.

Номер телефону гарячої лінії 0800105800.

Акціонерне Товариство «ОПТ БАНК» учасник Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб


Додаткові документи і матеріали


Відеоматеріали з фінансової просвіти
Поширені питання
Який розмір гарантованої суми відшкодування Фондом?

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Після спливу трьох місяців з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень.