UA

Ваш депозит захищено Фондом гарантування вкладів


АТ "ОТП БАНК" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) від 2 вересня 1999 року, свідоцтво № 081.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банку, відшкодування коштів в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, включвючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - 200 000 грн. (Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 27 від 21.08.2012 р. «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами»).

До уваги Клієнтів!

Законом України № 1588-IX від 30.06.2021 було внесено зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», які набрали чинності з 05.08.2021р., зокрема до терміну «Вклад», який викладено у новій редакції. Відповідно до цих змін АТ «ОТП БАНК» було внесено зміни до оновлених редакцій договорів про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу (депозиту), зокрема до публічних частин цих договорів, з оновленими редакціями яких Клієнти можуть ознайомитися на Офіційному сайті Банку у відповідних розділах, в залежності від виду банківського продукту.

Довідково:

«Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти».

Акціонерне Товариство «ОПТ БАНК» учасник Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб


Додаткові документи і матеріали


Відеоматеріали з фінансової просвіти

Поширені питання
Який розмір гарантованої суми відшкодування Фондом?

Згідно рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №27 від 21.08.2012 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами», яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2012 за №1452/21764.

Розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб становить до 200 000 грн.

На які вклади поширюються гарантії Фонду?

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

  • договору банківського вкладу (депозиту);
  • банківського рахунку;
  • шляхом видачі іменного депозитного сертифіката;