UA

Реструктуризація кредитної заборгованості

Повідомлення про реструктуризацію валютних кредитів згідно із Законом України №1381-ІХ

Звертаємо увагу позичальників, що дата реєстрації Банком вхідної кореспонденції, проставленої Банком на письмовій заяві (зверненні) позичальника поданою/надісланою ним для проведення реструктуризації, яка не відповідає вимогам Закону України №1381-ІХ, не є датою, що дорівнює дню отримання Банком заяви позичальника для проведення реструктуризації та не вважається днем проведення реструктуризації, відповідно до положень Закону України №1381-ІХ.
Про день (дату) отримання Банком заяви позичальника про проведення або про відмову у проведенні валютної реструктуризації Банк письмово повідомляє позичальника окремим листом у спосіб та у строки, що визначені законодавством України.


Шановні позичальники!

ОТП Банк з розумінням ставиться до кожного клієнта і має оптимальні варіанти Програми врегулювання кредитної заборгованості.

Врегулювання кредитної заборгованості – це зміна умов повернення кредиту (строк, процентна ставка, валюта кредиту), відповідно до якої позичальнику буде запропонована можливість повернення до стандартного обслуговування боргу.Програма врегулювання кредитної заборгованості бізнес-лінії «Роздрібний бізнес»:

Рішення щодо врегулювання приймаються індивідуально з урахуванням параметрів заборгованості та платоспроможності позичальника (фінансового поручителя).

Під час консультації, представник Банку в обов’язковому порядку надає інформацію, яка міститься в орієнтовному графіку платежів та інформаційному листі, які включають:

 • суму платежу по кредиту;
 • строк кредиту;
 • чисту суму кредиту;
 • відсотки за користування кредитом;
 • реальну річну відсоткову ставку;
 • загальну вартість кредиту;
 • орієнтовні витрати при оформленні та обслуговуванні реструктуризації кредитної заборгованості;
 • орієнтовні платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб.

a). Конвертація в гривню іпотечних кредитів, виданих в USD / EUR / CHF.

Умови конвертації:

 • Конвертація валютного кредиту в грн.
 • Конвертація передбачає наявність пільгового періоду (валютна процентна ставка) до 1 року, а також можливість списання частини заборгованості (примітка: рішення щодо пільг або прощення приймається індивідуально під час аналізу кредитної заявки).

Обов'язкові оговорені умови при конвертації:

 • Можливість повного/часткового погашення нарахованих відсотків.
 • Можливість повного/часткового погашення простроченої заборгованості.

b). Добровільний продаж застави з подальшим врегулюванням залишку заборгованості (у разі його наявності).

c). Одноразове часткове погашення суми не меншої, ніж вартість застави з подальшим врегулюванням залишку заборгованості.

d). Реструктуризація, тобто зменшення суми щомісячного платежу на термін 6-12 місяців (примітка: рішення приймається індивідуально під час аналізу кредитної заявки).З метою мінімізації наслідків обумовлених пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) ОТП Банк розглядає питання щодо врегулювання заборгованості за кредитними договорами, виконання якого забезпечене іпотекою, а також за споживчими беззаставними договорами.

Заявка на реструктуризацію готівкових кредитів та кредитів на товари та послуги (POS) online