UA
Конвертація валют за картковими рахунками

Якщо Ви плануєте поїздку за кордон, необов`язково шукати готівкову валюту та відкривати картки у різних валютах. Міжнародні платіжні картки Visa або MasterCard, емітовані ОТП Банком, приймаються по всьому світу, незалежно від валюти Вашого карткового рахунку.

З картками від ОТП Банку при розрахунках чи знятті готівки Ви завжди маєте можливість здійснити платіж чи отримати готівкові кошти у валюті країни перебування. Якщо валюта операції не співпадає з валютою рахунку, здійснюється конвертація валют.

При проведенні операції за кордоном або при розрахунку в мережі Інтернет на закордонних сайтах конвертація валюти залежить від:

  • валюти карткового рахунку;
  • розрахункової валюти міжнародної платіжної системи – долар США або євро;
  • валюти операції – валюта, в якій проходить зняття готівки або розрахунок за товари та/або послуги в іноземній країні.
Конвертація валют за картковими рахунками
При розрахунках карткою МПС Visa конвертація буде здійснюватись за наступним алгоритмом
Валюта рахунку Валюта операції
Гривня Долар США Євро Інша валюта
Гривня конвертація* відсутня комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку сума конвертується в долари США по курсу МПС, далі конвертація з доларів США в гривні здійснюється по комерційному курсу Банку на день списання суми з карткового рахунку
Долар США комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку конвертація відсутня конвертація з Євро в долари США здійснюється за комерційним курсом Банку на день списання суми з карткового рахунку сума конвертується в долари США по курсу МПС
Євро комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку конвертація з доларів США в Євро здійснюється за комерційним курсом Банку на день списання суми з карткового рахунку конвертація відсутня сума конвертується в долари США по курсу МПС, далі конвертація з доларів США в Євро здійснюється по комерційному курсу Банку на день списання суми з карткового рахунку


При розрахунках карткою МПС MasterCard конвертація буде здійснюватись за наступним алгоритмом
Валюта рахунку Валюта операції
Гривня Долар США Євро Інша валюта
Гривня конвертація відсутня* комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку МПС виставить суму транзакції для списання в валюті – USD, з карткового рахунку клієнта в UAH Банком буде списано гривневий еквівалент транзакції клієнта, що виставлена ПС в валюті USD (сума транзакції буде розрахована по комерційному курсу Банку, що діє на дату списання транзакції сума конвертується в долари США по курсу МПС, далі конвертація з доларів США в гривні здійснюється по комерційному курсу Банку на день списання суми з карткового рахунку
Долар США комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку конвертація відсутня з карткового рахунку клієнта в USD Банком буде списано суму отриманого USD-списання платіжної системи по даній трансакції без будь-яких додаткових конвертацій з боку Банку сума конвертується в долари США по курсу МПС
Євро комерційний курс Банку на день списання суми з карткового рахунку конвертація з доларів США в Євро здійснюється за комерційним курсом Банку на день списання суми з карткового рахунку з карткового рахунку клієнта в EUR Банком буде списаний євровий еквівалент USD-списання платіжної системи по даній трансакції (сума з USD в EUR буде розрахована по комерційному курсу Банку, що діє на дату списання транзакції) сума конвертується в долари США по курсу МПС, далі конвертація з доларів США в Євро здійснюється по комерційному курсу Банку на день списання суми з карткового рахунку

* Якщо операції проводяться в межах України через український банк-еквайр, крім операцій з використанням сервісу DCC**. Якщо валюта рахунку та валюта проведення операції - гривня, але торговець обслуговується через банк-нерезидент (здебільшого інтернет-сайти з продажу авіаквитків, сайти українських представництв міжнародних компаній), то фінансове списання надходить в євро або доларах США і при цьому застосовується комерційний курс банку.

** Миттєва конвертація валюти — Dynamic Currency Conversion.

DCC (Dynamic Currency Conversion) — миттєва конвертація валюти — проведення за кордоном операції у валюті країни-емітента картки (для карток, емітованих українськими банками це гривня).

При отриманні готівки чи оплаті карткою за кордоном банкомат чи продавець пропонує миттєво конвертувати суму операції з місцевої валюти в гривню. При цьому в банкоматі клієнт отримує місцеву валюту або покупка відбувається в місцевій валюті, а перед проведенням операції клієнт бачить еквівалент операції в гривнях.Операції з миттєвою конвертацією валюти можуть проводитись при:

1. Знятті готівки за кордоном в банкоматі чи касі;

2. Розрахунках за кордоном у торгівельній мережі;

3. Розрахунках на іноземних інтернет-ресурсах.

Правила конвертації валюти при використанні технології DCC:

1. Спочатку банк-еквайр (банк, який обслуговує іноземний банкомат, магазин або сайт) конвертує суму покупки в гривню за власним курсом. Такий курс в більшості випадків значно вищий для клієнта, ніж курс платіжної системи.

2. Оскільки розрахунки між банком і платіжною системою відбуваються в доларах США , сума в гривні, розрахована за курсом банку-еквайра, конвертується в долари США за курсом платіжної системи. В подальшому саме ця сума буде виставлена платіжною системою для списання з рахунку клієнта.

3. При списанні коштів з рахунку сума в доларах США, яку платіжна система виставила до списання з рахунку клієнта (пункт 2), конвертується в валюту рахунку клієнта за комерційним курсом ОТП Банку та списується з рахунку.

Фактично відбувається декілька етапів конвертації. Це спричиняє суттєву різницю між сумою операції, що відображається в банкоматі, касі чи в інтернет-магазині, та фактичною сумою списання з рахунку.

Миттєво конвертувати валюту пропонують банкомати, виводячи на екран повідомлення про конвертування за вказаним курсом, іноземні інтернет-магазини, продавці в торговельній мережі при розрахунку картками.

Частіше за все таким чином відображаються операції, що були проведені на сайтах авіакомпаній, оренди автомобілів, готелів та інше, що мають представництва в Україні, але є нерезидентами та обслуговуються в закордонних банках – нерезидентах, також Google Adwords, PayPal, вони пропонують вартість товарів чи послуг в гривні.

Зверніть увагу! При оплаті карткою за покупки в торгівельній мережі, в іноземних інтернет-магазинах або знятті готівки у банкоматах за кордоном з метою уникнення зайвої конвертації завжди обирайте валюту країни/регіону перебування.
Подати інформацію щодо користування карткою за кордоном
Під час проведення операції розрахунку за товари/послуги або зняття готівки за кордоном списання коштів з Вашого карткового рахунку проходить у 2 етапи:

1. В момент проведення операції на картковому рахунку блокується сума в валюті Вашого карткового рахунку, розмір якої визначається, виходячи з курсу міжнародної платіжної системи VISA або MasterCard.

Курси конвертації валют МПС Visa Ви можете знайти тут, а MasterCard тут.

Увага! Курси конвертації валют платіжних систем, що зазначені на сайтах платіжних систем мають інформаційний характер та не враховують комерційний курс банку. Тому за їх допомогою не можливо точно розрахувати значення суми блокування.

Якщо Ви користуєтесь послугою SMS-банкінгу, в день здійснення операції Ви отримуєте SMS-повідомлення, в якому зазначається заблокована сума та орієнтовна сума залишку на картковому рахунку. Ці суми не є остаточними для списання з рахунку та можуть бути змінені внаслідок зміни курсу на дату фактичного списання коштів з карткового рахунку.

2. Протягом 2-10 днів після проведення операції відбувається фактичне списання коштів з карткового рахунку, яке здійснюється за правилами Міжнародних платіжних систем та за комерційним курсом банку, встановленому на день списання коштів.

У зв’язку із затримкою між блокуванням суми на рахунку та її фактичним списанням, при коливанні валютного курсу, можливе виникнення різниці між сумою заблокованих та списаних з рахунку коштів.

Курси списання валют* по карткових рахунках станом на:

Курси по операціям з платіжними картками (ПК) системи Mastercard Worldwide та системи Visa Int., які емітовані АТ "ОТП Банк"
 
Розрахунковий курс
За всіма ПК
За ПК Mastercard Elite та Visa Infinite
 
Перерахунок доларів США у гривні і навпаки
по картках з валютою рахунку долар США
0.0000
-
по картках з валютою рахунку гривня
0.0000
-
 
Перерахунок євро у гривні і навпаки
по картках з валютою рахунку євро
0.0000
-
по картках з валютою рахунку гривня
0.0000
-
 
Перерахунок доларів США у євро і навпаки
по картках з валютою рахунку євро
0.0000
-
по картках з валютою рахунку долар США
0.0000
-
 
Наведені курси дійсні до вступу в дію нового разпорядження