UA

Ставки FIDR/UIRD

Розмір відсоткової ставки, її тип (фіксована чи плаваюча), порядок розрахунку процентів та зміни розміру відсоткової ставки фіксується в кредитному договорі, що укладається між позичальником та АТ "ОТП Банк" (надалі «Кредитний договір»).

Підписанням Кредитного договору Сторони домовились, що плаваюча процентна ставка складається із перемінної частини (FIDR – Floating Interest Deposit Rate) та фіксованого відсотка. FIDR – це процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті тотожній Валюті Кредиту, що розміщені в Банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору. В залежності від зміни вартості кредитних ресурсів на фінансовому ринку України ставка FIDR може змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) в порядку передбаченому Сторонами у Кредитному договорі.

Згідно умов Кредитного договору плаваюча процентна ставка фіксується відповідно до умов Кредитного договору в перший банківський день місяця, наступного за місяцем закінчення вищезазначеного 11/12 (одинадцяти/дванадцяти) місячного періоду дії попереднього розміру плаваючої процентної ставки. З зазначених дат, проценти нараховуються виходячи із ставок FIDR (фактично діюча на дату корегування) + фіксований відсоток з розрахунку 360/365 календарних днів у році. Сторони цим висловлюють свою цілковиту згоду щодо такої зміни Плаваючої процентної ставки, стосовно всієї непогашеної суми Кредиту, без укладення будь-яких додаткових договорів до Кредитного договору.

Для визначення розміру FIDR, що є актуальним на сьогоднішній день для Вашого Кредиту, будь-ласка, оберіть валюту кредиту та місяць, в якому був укладений Кредитний договір.

МісяцьUAHUSDEURCHR
Червень 2024
13,83%
1,42%
0,82%
0,82%
Травень 2024
14,13%
1,36%
0,83%
0,83%
Квітень 2024
14,20%
1,32%
0,76%
0,76%
Березень 2024
14,23%
1,33%
0,71%
0,71%
Лютий 2024
14,32%
1,50%
0,86%
0,86%
Січень 2024
14,21%
1,20%
0,60%
0,60%
Грудень 2023
14,36%
1,25%
0,61%
0,61%
Листопад 2023
14,52%
1,28%
0,73%
0,73%
Жовтень 2023
14,65%
1,20%
0,68%
0,68%
Вересень 2023
15,00%
1,15%
0,71%
0,71%
Серпень 2023
15,20%
1,15%
0,66%
0,66%
Липень 2023
15,10%
1,09%
0,54%
0,54%
Червень 2023
13,93%
0,85%
0,37%
0,37%
Травень 2023
13,94%
0,83%
0,38%
0,38%
Квітень 2023
13,33%
0,85%
0,31%
0,31%
Березень 2023
12,90%
0,87%
0,26%
0,26%
Лютий 2023
12,69%
0,87%
0,26%
0,26%
Січень 2023
12,23%
0,85%
0,27%
0,27%
Грудень 2022
11,68%
0,90%
0,27%
0,27%
Листопад 2022
11,50%
0,95%
0,30%
0,30%
Жовтень 2022
10,39%
0,95%
0,28%
0,28%
Вересень 2022
9,93%
0,85%
0,28%
0,28%
Серпень 2022
8,48%
0,83%
0,32%
0,32%
Липень 2022
7,87%
0,82%
0,33%
0,33%
Червень 2022
7,94%
0,87%
0,34%
0,34%
Травень 2022
8,61%
0,68%
0,22%
0,22%
Квітень 2022
8,93%
1,09%
0,32%
0,32%
Березень 2022
9,11%
1,14%
0,59%
0,59%
Лютий 2022
9,16%
1,09%
0,56%
0,56%
Січень 2022
8,76%
1,00%
0,45%
0,45%
Грудень 2021
8,76%
1,02%
0,45%
0,45%
Листопад 2021
8,80%
0,90%
0,33%
0,33%
Жовтень 2021
8,36%
0,82%
0,31%
0,31%
Вересень 2021
8,18%
0,88%
0,33%
0,33%
Серпень 2021
8,27%
0,83%
0,31%
0,31%
Липень 2021
8,17%
0,86%
0,32%
0,32%
Червень 2021
8,53%
0,91%
0,36%
0,36%
June 2021
8,53%
0,91%
0,36%
0,36%
Травень 2021
8,39%
0,96%
0,38%
0,38%
Квітень 2021
8,45%
1,20%
0,57%
0,57%
Березень 2021
8,32%
1,22%
0,59%
0,59%
Лютий 2021
8,70%
1,36%
0,58%
0,58%
Січень 2021
8,82%
1,26%
0,62%
0,62%
Грудень 2020
8,60%
1,27%
0,70%
0,70%
Листопад 2020
8,66%
1,25%
0,67%
0,67%
Жовтень 2020
8,70%
1,25%
0,65%
0,65%
Вересень 2020
8,84%
1,20%
0,64%
0,64%
Серпень 2020
9,26%
1,15%
0,56%
0,56%
Липень 2020
11,22
1,44
0,71
0,71
Червень 2020
11,89
1,44
0,71
0,71
Травень 2020
11,82
1,35
0,5
0,5
Квітень 2020
12,39
1,74
0,74
0,74
Березень 2020
14,00
2,17
1,10
1,10
Лютий 2020
15,07
2,56
1,26
1,26
Січень 2020
15,85
3,05
1,82
1,82
Грудень 2019
15,85
3,13
1,92
1,92
Листопад 2019
15,66
3,11
1,98
1,98
Жовтень 2019
15,63
3,08
1,87
1,87
Вересень 2019
15,71
3,00
1,85
1,85
Серпень 2019
15,58
3,22
2,01
2,01
Липень 2019
15,40
3,38
2,17
2,17
Червень 2019
15,37
3,43
2,22
2,22
Травень 2019
15,41
3,64
2,25
2,25
Квітень 2019
15,88
3,71
2,25
2,25
Березень 2019
16,00
3,77
2,47
2,47
Переглянути все


Для отриманням інформації щодо розміру FIDR за минулі періоди необхідно звертатись до відділення Банку.

Розмір процентної ставки, її тип (фіксована чи змінювана), порядок розрахунку процентів та зміни розміру процентної ставки фіксується в кредитному договорі, що укладається між позичальником та АТ "ОТП БАНК" (надалі «Кредитний договір»).

Протягом строку дії Кредитного договору, перегляд та зміна Змінюваної процентної ставки по Кредиту здійснюється Банком щорічно, в перший Банківський день календарного місяця, який дорівнює календарному місяцю укладення Кредитного договору. В зазначену дату перегляду Змінюваної процентної ставки, проценти нараховуються виходячи із ставки UIRD (12m) (що діяла в перший Банківський день календарного місяця, що передує календарному місяцю, який дорівнює місяцю перегляду Змінюваної процентної ставки) + Фіксований процент, з розрахунку Річної бази нарахування процентів.

Для визначення розміру UIRD (12m), що є актуальним на сьогоднішній день для Вашого Кредиту, будь-ласка, оберіть валюту кредиту та місяць, в якому був укладений Кредитний договір / місяць перегляду Змінюваної процентної ставки.

Місяць UAH
01.07.2024
13,60%
03.06.2024
13,83%
01.05.2024
14,13%
01.04.2024
14,20%
01.03.2024
14,25%
01.02.2024
14,32%
01.01.2024
14,21%
01.12.2023
14,36%
01.11.2023
14,60%
02.10.2023
14,65%
01.09.2023
15,00%
01.08.2023
15,20%
03.07.2023
15,10%
01.06.2023
13,93%
01.05.2023
13,94%
03.04.2023
13,33%
01.03.2023
12,90%
01.02.2023
13,43%
02.01.2023
12,23%
01.12.2022
11,68%
01.11.2022
11,29%
03.10.2022
10,39%
01.09.2022
9,93%
01.08.2022
8,48%
01.07.2022
7,87%
01.06.2022
7,87%
02.05.2022
8,61%
01.04.2022
8,93%
01.03.2022
9,11%
01.02.2022
8,98%
04.01.2022
8,76%
01.12.2021
8,76%
01.11.2021
8,80%
01.10.2021
8,36%
01.09.2021
8,16%
02.08.2021
8,27%
01.07.2021
8,17%
01.06.2021
7,98%
05.05.2021
8,39%
01.04.2021
8,45%
01.03.2021
8,32%
01.02.2021
8,78%
04.01.2021
8,82%
Переглянути все
Поширені питання
Що таке індекс UIRD / UIRD (12m)?

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб - індикативна ставка, що розраховується о 15:00 за Київським часом кожного Банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок по строкових депозитах фізичних осіб у гривні на строк в 12 місяців, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфелю фізичних осіб.

UIRD (12m) (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб - індикативна ставка, що розраховується в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок по строкових депозитах фізичних осіб у гривні на строк в 12 місяців з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфелю фізичних осіб. Джерело інформації – офіційний сайт Національного банку України.

Де знайти список 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфелю фізичних осіб, що формують значення UIRD?

Список банків, які оголошують ставки формується на підставі даних про портфель депозитів фізичних осіб, що публікуються на сайті Національного Банку України щоквартально. Список банків, які беруть участь у формуванні UIRD, переглядається не рідше 2 разів на рік, при цьому жодних обмежень на повторне включення банку до вказаного списку не встановлюється. Зі списком  банків-учасників, що формують індекс можна ознайомитись на сайті Національного банку України.

Що це за система Thomson Reuters?

Компанія Thomson Reuters* розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, або UIRD) за методикою, розробленою спільно з Національним Банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються 20 провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб.

* Компанія Thomson Reuters з 1986 року розраховує та оприлюднює фіксінг Лондонських міжбанківських ставок LIBOR. Діяльність, спрямовану на розвиток фінансового ринку України, Thomson Reuters здійснює з 1995 року. На сьогодні Thomson Reuters розраховує чи/та оприлюднює понад 250 подібних фіксингів, зокрема таких: EONIA, EURIBOR, MOWIBOR, KIEVPRIME, MOSPRIME, EMTA UAH FIX та інших.

Як часто Банк переглядає плаваючу/змінювану процентну ставку (і, відповідно індекс UIRD)?

  • Значення UIRD фіксується Банком щомісяця на рівні, що діє в системі Thomson Reuters в передостанній робочий день календарного місяця, що передує даті коригування процентної ставки. Вказаний розмір UIRD використовується для нових кредитів та з метою встановлення Плаваючої процентної ставки для діючих кредитних договорів за якими сплив 11/12 місячний період строку дії попереднього значення UIRD.
  • Значення UIRD (12m). Перегляд та зміна Змінюваної процентної ставки по Кредиту здійснюється Банком щорічно, протягом строку дії Кредитного договору, в перший Банківський день календарного місяця, який дорівнює календарному місяцю укладення Кредитного договору. В зазначену дату перегляду Змінюваної процентної ставки, проценти нараховуються виходячи із ставки UIRD (12m) (що діяла в перший Банківський день календарного місяця, що передує календарному місяцю, який дорівнює місяцю перегляду Змінюваної процентної ставки) + Фіксований процент, з розрахунку Річної бази нарахування процентів.

Як буде формуватись плаваюча процентна ставка для клієнтів,  які отримали кредит до 01/09/2011?

Для клієнтів, які отримали кредит до 01/09/2011 ставка буде формуватись як FIDR + фіксована маржа.

Чи буде Банк щодня змінювати значення UIRD за наданими кредитами?

  • За наданими кредитами ставка UIRD переглядається (змінюється) кожні 12 місяців строку дії кредитного договору, при цьому протягом першого року дії кредитного договору ставка UIRD переглядається (змінюється) після спливу 11 календарних місяців.
  • За наданими кредитами ставка UIRD (12m) переглядається (змінюється) Банком щорічно, протягом строку дії Кредитного договору, в перший Банківський день календарного місяця, який дорівнює календарному місяцю укладення Кредитного договору.

А якщо у мене в Кредитному договорі прописана ставка FIDR, а я хочу змінити на UIRD, як це можна зробити?

Вам потрібно звернутись до менеджера банку і оформити заяву на Кредитний комітет.

Де можна перевірити індекс, який встановлює НБУ?

Індекс UIRD / UIRD (12m) можна перевірити на офіційному сайті Національного банку України. НБУ щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD, а також про зміни у складі банків-учасників на сторінках НБУ в мережі Інтернет та засобах масової інформації на свій розсуд.