UA

Міжнародний стандарт обміну платіжними документами

Інформуємо, що в рамках реалізації проекту «Розвиток платіжної інфраструктури України» (далі – Проекту) Національний банк України (далі – НБУ) працює над впровадженням міжнародного стандарту обміну платіжними повідомленнями ISO 20022 (далі – ISO 20022) через Систему електронних платежів НБУ (СЕП 4.0)
Перехід на використання міжнародних стандартів обміну фінансовими повідомленнями у платіжній інфраструктурі України дасть можливість
 • гармонізувати український платіжний простір зі світовим
 • розширити реквізити платежів додатковою інформацією
 • підвищити рівень обслуговування та ефективності платежів
 • збагатити функціональне наповнення платіжних інструментів
 • підвищити рівень автоматизації платежів

План вдосконалення платіжної інфраструктури України


СЕП-4 є наступним поколінням державної системи електронних міжбанківських розрахунків. Відмінними рисами СЕП-4 порівняно з СЕП-3 є:
 • Стандартизація структур обміну інформацією з учасниками СЕП та депозитаріями за стандартом ISO 20022
 • Цілодобове (24/7) функціонування
 • Застосування нової системи захисту інформації, у тому числі криптографічного
Концептуально План заходів впровадження ISO 20022 складається з наступних етапів:
 • Розробка нормативно-правової бази, яка регламентує порядок застосування методології стандарту ISO 20022 в платіжній інфраструктури України, а також внесення змін до чинних нормативно-правових актів
 • Розробка електронних платіжних документів та фінансових повідомлень, створених відповідно до методології ISO 20022 для платіжної інфраструктури України
 • Впровадження електронних платіжних документів та фінансових повідомлень, створених відповідно до методології ISO 20022, в СЕП-4 та в ПК учасників ринку
Графік реалізації проекту Розвиток платіжної інфраструктури України

З детальною інформацією щодо впровадження ISO 20022, а також реалізації Проекту, в тому числі методології стандарту та планом заходів щодо впровадження ISO 20022, базових принципів побудови СЕП-4, засад та обмежень, на яких буде побудована перша версія СЕП-4 і подальших напрямах її розвитку, можна ознайомитись на сайті НБУ за посиланням.