UA

Документи щодо діяльності банку

Документи щодо діяльності банку
Внутрішні положення
Статут АТ «ОТП БАНК»
Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»
Інформація для Акціонера

Акціонер АТ «ОТП БАНК» може ознайомитися з документами та інформацією в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України (в т.ч., але не виключно, з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також з вимогами законодавства України, які висуваються до членів наглядової ради, порядком виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени наглядової ради, матрицею профілю наглядової ради, матеріалами про кандидатів на посади членів наглядової ради, вимогами законодавства України щодо системи винагороди (оплати) в АТ «ОТП БАНК», інформацією про діяльність АТ «ОТП БАНК», у тому числі про результати зовнішнього аудиту та результати оцінки Національним банком України діяльності наглядової ради та правління під час оцінки ефективності корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»).

Ознайомлення з документами та інформацією здійснюється за місцезнаходженням АТ «ОТП БАНК»: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, офіс 402, в робочі дні АТ «ОТП БАНК» з 09:00 до 18:00 за київським часом (UTC+02:00).

Наглядова рада
Ліцензії
Торговельні марки