UA

Документи щодо діяльності банку

Документи щодо діяльності банку
Внутрішні положення
Статут АТ «ОТП БАНК»
Положення про відокремлені підрозділи АТ «ОТП БАНК»
Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»
Інформація для Акціонера

Акціонер АТ «ОТП БАНК» може ознайомитися з документами та інформацією в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України (в т.ч., але не виключно, з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також з вимогами законодавства України, які висуваються до членів наглядової ради, порядком виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени наглядової ради, матрицею профілю наглядової ради, матеріалами про кандидатів на посади членів наглядової ради, вимогами законодавства України щодо системи винагороди (оплати) в АТ «ОТП БАНК», інформацією про діяльність АТ «ОТП БАНК», у тому числі про результати зовнішнього аудиту та результати оцінки Національним банком України діяльності наглядової ради та правління під час оцінки ефективності корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»).

Ознайомлення з документами та інформацією здійснюється за місцезнаходженням АТ «ОТП БАНК»: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, офіс 402, в робочі дні АТ «ОТП БАНК» з 09:00 до 18:00 за київським часом (UTC+02:00).

Звіт Наглядової ради
Ліцензії