UA

Комплаєнс

Діяльність функції комплаєнс охоплює АТ «ОТП БАНК» в цілому, включаючи всі його організаційні підрозділи та активності. Особи, які виконують аутсорсингову діяльність або залучені як експерти чи консультанти, будь то фізичні чи юридичні особи, також повинні відповідати вимогам та стандартам комплаєнсу.

Комплаєнс функціонує з метою створення законної та етичної корпоративної культури, що забезпечує пруденційну та етичну діяльність Банку в довгостроковій перспективі.

Банк забезпечує належний захист оброблених ним персональних даних відповідно до законодавства та нормативно-правових актів. Банк створив, підтримує та застосовує систему регулювання, імплементації та аудиту, що забезпечує адекватний захист персональних даних шляхом дотримання критеріїв, визначених у чинному законодавстві, та захисту основних інтересів Банку.

Банк забезпечує належне дотримання норм щодо захисту прав споживачів під час розробки продуктів, а також дотримання законодавства про захист прав споживачів та конкуренції у всіх комерційних повідомленнях.

Для визначення правил використання власних платформ соціальних мереж ОТП Банку та сприяння прозорій, уніфікованій комунікації розроблена відповідна Політика, яка також покликана надати працівникам рекомендації щодо використання сайтів соціальних мереж у професійних чи приватних цілях.

Відповідно до критеріїв стійкості (ESG) Банк оцінює та визначає свою діяльність з точки зору впливу діяльності на навколишнє середовище (E), соціальної справедливості (S) та пов’язаних з ними питань корпоративного управління (G) та забезпечує дотримання вимогам чинного законодавства.

В Банку діє Положення про конфлікт інтересів та Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у АТ «ОТП БАНК», що прийняті з метою уникнення, визначення та управління будь-якими конфліктами інтересів, що можуть завдати шкоди клієнтам Банку чи інтересам Банку. Зазначені документи визначають обставини, що призводять чи можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення Банком своєї діяльності та містять відповідні процесуальні норми та заходи, що застосовуються Банком для управління конфліктом інтересів.

Як етична та законослухняна установа, Банк та все його керівництво виконує усі законодавчі вимоги, в тому числі вимоги антикорупційного законодавства, та дотримується принципу нульової толерантності щодо фактів корупції та хабарництва, неприйняття усіх форм корупції та надання повної підтримки у питаннях боротьби з корупцією.

В Банку заборонені будь-які дії з метою отримання переваги без належного на те права або отримання незаконної переваги (фінансові чи інші переваги, такі як подарунки, кредит, застава, будь-яка пропозиція щодо надання кредиту, знижки, розваги, послуги, бонуси/пільги, пропозиція роботи, туристичні путівки, тощо), в обмін на лояльність.

Банк на досягнення цілей боротьби з корупцією розробив Антикорупційну програму АТ «ОТП БАНК».

Програма є внутрішнім регулятивним документом Банку, що визначає ключові принципи та вимоги, які спрямовані на запобігання корупції та дотримання Банком законодавства України в сфері протидії корупції, а також норм і вимог міжнародного антикорупційного законодавства.

АТ «ОТП Банк» високо цінує свою репутацію надійної та прозорої фінансової установи та усвідомлює, що клієнти й партнери Банку очікують чесного, справедливого і неупередженого виконання посадовими особами Банку своїх функціональних обов’язків. Довіра клієнтів ґрунтується на впевненості в тому, що всі послуги надаються з дотриманням основ професійної етики і виконуються згідно з найвищими стандартами якості. Із цією метою в Банку був розроблений Кодекс етики, покликаний установити високі стандарти поведінки.

Якщо Вам відомі факти неналежної поведінки наших працівників (порушення Кодексу Етики), що може зашкодити інтересам Банку та його репутації, Ви можете проінформувати нас про це, направивши відповідне повідомлення. Кожне повідомлення обов’язково буде перевірено.

Звертаємо Вашу увагу, що передбачена можливість анонімного повідомлення, однак, якщо Ви залишите свої контактні дані, ми повідомимо Вам результати перевірки.

З Вашою допомогою ми зможемо поліпшити якість послуг та створити такі умови, за яких окремі інтереси посадових осіб Банку, їх ділові та інші зв’язки не зможуть скомпрометувати процедуру прийняття рішень та завдати шкоди репутації Банку.

Надсилати повідомлення про порушення необхідно підрозділу комплаєнсу за допомогою наступної форми.


За умови дотримання наступних рекомендацій, Ваше повідомлення неодмінно буде розглянуто

1. В повідомленні бажано зазначити назву відділення, сектору, відділу, управління чи іншого структурного підрозділу Банку, а також П.І.Б. та посаду особи, яка на Вашу думку, вчинила етичний проступок та/або порушила норми чинного законодавства України.

2. В повідомленні про порушення обов’язково потрібно зазначити дату інциденту (дату вчинення посадовою особою Банку етичного проступку та/або порушення нею норм чинного законодавства України). Звертаємо Вашу увагу, що повідомлення про порушення, яке подане більш ніж 6 місяців після інциденту, може не бути розглянуте. Ви будете повідомленні про таке рішення, у разі залишення контактних даних.

3. Необхідно обрати тему повідомлення та обґрунтувати в чому полягає порушення, а також, за можливості, надати докази.

4. Бажано зазначити, чи є ви співробітником Банку або пов’язані іншими діловими відносинами (клієнти, контрагенти, партнери Банку) з Банком.

5. Якщо в повідомленні Ви зазначите свої прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані, то ми обов’язково повідомимо Вам результати перевірки (повідомлення може бути і анонімним, і воно також буде розглянуте).

6. Повідомлення про порушення, написані з метою вирішення особистих конфліктів із посадовими особами Банку, розглядатися не будуть. Звертаємо Вашу увагу, що такі дії можуть завдати шкоди іншій особі, а також це є посяганням на права іншої особи.

7. Скарги щодо якості обслуговування необхідно направляти на Відділ якості обслуговування клієнтів, скориставшись спеціальною формою.

Також слід врахувати ту інформацію, що в Банку діють Загальні правила та принципи АТ «ОТП БАНК» та ОТП Групи щодо питань застосування санкцій та захисту репутації, згідно з якими Банк відсторонюється від здійснення та проведення чутливих та санкційних операцій клієнтів з метою уникнення негативного впливу на репутацію Банку. Так, якщо стороною операції виступає особа, щодо якої застосовуються обмежуючі заходи, або якщо операція є чутливою з точки зору впливу на репутацію, Банк відмовляється від обслуговування таких операцій.

Чутливими операціями є:

  • відповідно до предмету операції: оборонна промисловість, військове устаткування; виробництво зброї та амуніції, торгівля зброєю; ядерна енергетика; космічна промисловість; азартні ігри, парі; розваги для дорослих; товари та технології подвійного призначення; нафто-пошукові роботи, видобування нафти; виробництво вибухонебезпечних речовин;
  • відповідно до учасника операції: збройні сили; Міністерство Оборони; військово-морські сили; військово-повітряні сили; напіввійськові угрупування; політичні партії, організації.

Звертаємо увагу на той факт, що деякі чутливі операції можуть підпадати під санкції.

Просимо з розумінням поставитися до запроваджених Банком обмежень, пов’язаних з відмовою від обслуговування чутливих та санкційних операцій.