UA

Багатостороння угода CRS

19 серпня 2022 року Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі – Багатостороння угода CRS). Таким чином, Україна долучилася до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS, схваленого Радою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 15.07.2014.

28 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон 2970-ІХ).

Відповідно до Закону 2970-ІХ, АТ «ОТП БАНК» (надалі – Банк) повинен застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи є рахунки підзвітними. Якщо рахунок є підзвітним (підлягає обміну), Банк зобов’язаний включити відповідну інформацію про рахунок до звіту про підзвітні рахунки та подати цей звіт до Державної податкової служби України.

З метою здійснення заходів належної перевірки при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних, на виконання Закону 2970-ІХ, Банк повинен отримати інформацію про резидентство своїх клієнтів. З цією метою, всі клієнти зобов’язані надати заповнений документ самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS.

Документи самостійної оцінки та інструкції щодо їх заповнення:


З метою інформування клієнтів, які не володію українською мовою, щодо необхідності здійснення Банком заходів належної перевірки при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних можуть бути використані нижче наведені роз’яснювальні форми та інструкції щодо заповнення. Вказані роз’яснювальні форми та інструкції використовуються тільки як допоміжні для заповнення відповідних форм на українській мові. Звертаємо увагу, що роз’яснювальні форми НЕ використовуються для заповнення та підписання клієнтом.