UA

Опитувальний лист для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та вдячність за співпрацю!

Ми завжди понад усе ставимо якість обслуговування наших клієнтів, саме тому просимо перейти за одним з посилань нижче та оновити інформацію про себе. Оновлені дані просимо надати відділенню Банку, що Вас обслуговує.

У разі виникнення будь-яких питань щодо заповнення опитувального листа, будь ласка, звертайтесь до найближчого відділення Банку або в Довідковий центр за телефонами:

  • 044-490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)

Заповнену анкету, будь ласка, передайте у відділення банку де Ви обслуговуєтесь.

Зверніть увагу! У випадку будь-яких змін у документах (у т.ч. установчих документах; документах, що підтверджують здійснення реєстрації клієнта; документах, що підтверджують повноваження осіб, які представляють інтереси клієнта в Банку; у паспорті або документі, що його замінює; в офіційному документі, на підставі якого є можливість визначити місце проживання або тимчасового перебування клієнта/представника клієнта, тощо) з моменту останньої подачі до Банку, прохання надати оновлені документи.


Законодавче обґрунтування необхідності заповнення опитувального листа

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зобов’язаний проводить належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів з метою: ідентифікації та верифікації клієнта (його представника); встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності); встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями); забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк має право витребувати, а клієнт/ представник клієнта зобов’язані подати інформацію та передбачені законодавством документи та відомості, які вимагає Банк, з метою здійснення належної перевірки клієнта/КБВ клієнта та виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції, у разі якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також ознайомлення з даними, що дають змогу встановити КБВ, є неможливим, та/або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.

Відповідно до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» данні надані клієнтом Банку становлять банківську таємницю та використовуються ним виключно у межах визначених чинним законодавством України.

Відповідно до Постанови НБУ №267 від 14.07.2006р. Банк зобов’язаний забезпечувати зберігання та захист інформації, що містить банківську таємницю. Незаконне розголошення банківської таємниці тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Питання та відповіді

В який строк необхідно звернутись до Банку з метою заповнення опитувального листа?

Клієнтам, які підтримують активні ділові стосунки з Банком, необхідно звернутися до Банку найближчим часом. Як виключення для клієнтів, які не підтримують регулярних ділових стосунків з Банком; використовують строкові депозити із зазначенням кінцевих термінів отримання коштів; використовують карткові рахунки для отримання заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; необхідно заповнити опитувальний лист при першому зверненні клієнта безпосередньо у відділення Банку.

В разі якщо я відмовлюсь заповнювати опитувальний лист, які наступні дії Банку?

Банк має право відмовити Вам в подальшому обслуговуванні. Рішення про відмову прийматиметься в індивідуальному порядку по кожному з клієнтів.

Яким чином будуть використовуватися дані надані мною в опитувальному листі та кому вони передаватимуться?

Дані про клієнта консолідуються у внутрішньобанківському програмному забезпеченні та використовуються виключно для цілей Банку, як підтвердження проведення ідентифікацій , вивчення інформації про клієнта та виконання принципу «знай свого клієнта». Банк згідно законодавства України повинен з’ясувати також мету встановлення ділових відносин з клієнтом, його фінансовий стан, суть діяльності, чи належить особа до публічних діячі або пов’язаних з ними осіб ,тощо. Надана клієнтом інформація становить банківську таємницю і незаконне її розголошення тягне за собою передбачену відповідальність визначену законодавством України.

Чи будуть опитувальні листи або інформація з них передаватися в Національний Банк або ж інші установи?

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (стаття 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»). Дана інформація підлягає розкриттю тільки у законодавчо визначеному порядку (стаття 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

Чи вважатиметься опитувальний лист заповненим, якщо я не надам Банку інформацію щодо мого фінансового стану, об’єктів рухомого/нерухомого майна у власності?

Опитувальний лист клієнта вважається заповненим та інформація наданою, в разі зазначення повної, актуальної та дійсної інформації про клієнта. В разі якщо клієнт відмовляється надати документи і відомості про себе або ж подає неправдиві відомості про себе, Банк має право відмовити такому клієнту в обслуговуванні.