UA
Переваги продажу іноземної валюти через ОТП Банк
Для виконання операції необхідно лише надати заяву та забезпечити наявність необхідної суми валюти на рахунку
Для виконання операції необхідно лише надати заяву та забезпечити наявність необхідної суми валюти на рахунку
Заява на продаж валюти надається через систему
Заява на продаж валюти надається через систему Клієнт-інтернет-банкінг «Click OTPay»
Зарахування коштів в національній валюті можливе як на поточний рахунок в ОТП Банку, так і в іншому банку на території України
Зарахування коштів в національній валюті можливе як на поточний рахунок в ОТП Банку, так і в іншому банку на території України
Можливість продажу валюти за курсом, зазначеним клієнтом у заяві
Можливість продажу валюти за курсом, зазначеним клієнтом у заяві
 • «терміново» – кошти від продажу в гривневому еквіваленті надійдуть на поточний рахунок Вашої компанії вже до 11:00 того ж операційного дня (за умови надання до Банку заяви про продаж іноземної валюти до 10:00)
  Зарахування відбувається у два етапи:
  • 70% коштів від продажу – до 11:00 поточного дня
  • 30% коштів від продажу – протягом операційного часу поточного дня
 • «сьогодні» – грошові кошти надійдуть на поточний рахунок Вашої компанії до кінця операційного дня, у який подано заяву про продаж іноземної валюти
 • «завтра» – грошові кошти надійдуть на поточний рахунок Вашої компанії до кінця операційного дня, наступного за тим, у який було подано заяву про продаж іноземної валюти
 • «спот» – грошові кошти надійдуть на поточний рахунок Вашої компанії через два операційні дні з моменту надання заяви про продаж іноземної валюти
 • З датою валютування «СПОТ» – 0,1% від суми. Строк виконання/зарахування на поточний рахунок – через 2 дні
 • З датою валютування «завтра» – 0,3% від суми.
  Строк виконання/зарахування на поточний рахунок – наступного дня
 • З датою валютування «сьогодні» – 0,4% від суми.
  Строк виконання/зарахування на поточний рахунок – того ж дня
 • З датою валютування «сьогодні» на умовах «терміново» – 0,5% від суми.
  Строк виконання/зарахування на поточний рахунок – -70% коштів від продажу на рахунку до 11:00 поточного дня -30% коштів від продажу – протягом операційного часу поточного дня
Безпечні операції від стабільного європейського банку

 • Надійність фінансових операцій і грошових переказів, підтверджена стабільністю
 • Повна конфіденційність операцій та інформація про клієнта
Зручний інтернет-банкінг для швидких операцій і повного контролю в будь-якій точці світу

 • Доступ до інформації за поточними / депозитними / кредитними рахунками в режимі 24/7
 • Зручні і швидкі платежі та операції з валютою
 • Інтерграція з зовнішніми системами фінансової звітності та бухгалтерії
 • Моніторинг статусів операцій і відправлених документів

Детальніше

Український банк з іноземним капіталом – серед найнадійніших банків у країні

OTP Bank увійшов до п’ятірки лідерів рейтингу ТОП-15 українських банків України, найбільш захищених від шоків війни, що було складено виданням NV разом з інвестиційною компанією Dragon Capital (квітень, 2023).
За даними порталу Minfin OTP Bank – у десятці найстійкіших банків країни за підсумками першого кварталу 2023 року.
У 2022 році банк посів друге місце у рейтингу «Стійкий банк» премії Finawards від провідних медіа ресурсів про фінанси та банки Minfin та Finance.ua.
Переміг у номінації «Преміальний банкінг» у рейтингу «25 провідних банків України під час війни», підготовленому інформаційним агентством Financial Club.
Серед великих недержавних банків OTP Bank одержав перемогу у номінації «Ощадний банк для населення» у рейтингу Фінансового клубу в 2023 році.

Валютні операції

Яка послуга цікавить?

Купівля валюти по діючому контракту?

Питання по діючому контракту?

Поширені питання
Які документи необхідно надіслати до Банку у разі надходження виручки на поточні рахунки від контрагентів за експорт товарів (продукції, робіт, послуг) або надходження  до Банку реєстру митних декларацій (МД)?

 • Лист уточнення призначення платежу у разі відсутності посилання на номер та дату договору у SWIFT-повідомленні; (додати посилання на форму листа-уточнення).
 • Договір.
 • Інші документи, як є невід’ємними частинами договору (інвойс, специфікація, додаткова угода та інші документи, які визначені договором як його невід’ємні частини).
 • У разі відсутності у вищезазначених документах інформації про найменування товару (продукції, робіт, послуг), необхідно надати документ, з якого можливо отримати таку інформацію.

Який термін надання документів?

У день відвантаження продукції та оформлення митної декларації та/або зарахування виручки на поточний рахунок, але не пізніше останнього дня поточного місяця!
УВАГА! У випадку ненадання до Банку зазначених документів, на виконання функцій агенту валютного нагляду, банк вимушений подати інформацію про таке ненадання до Національного банку України, що може класифікуватись Державною податковою інспекцією, як порушення валютного законодавства.

У який спосіб необхідно подати документи до Банку?

Документи надсилаються до Банку засобами системи ClickOTPay через меню «Завантаження документів».

За операціями на яку суму необхідно надавати документи?

Вищезазначені документи потрібні по операціям (оформленим митним деклараціям/надходженням):

 • сума яких перевищує еквівалент 400 тис грн в еквіваленті інших валют;
 • сума яких менша за 400 тис. грн в еквіваленті інших валют, але надійшла під закриття поставки товару на суму понад 400тис. грн в еквіваленті інших валют та суми, що містять ознаки дроблення, а саме штучне ділення поставки товару за операцією з експорту товару, що передбачає одночасну наявність таких ознак:
  • операції з експорту товару здійснюються одним резидентом;
  • операції, пов’язані між собою одним контрагентом-нерезидентом та договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором);
  • сума кожної операції з експорту товару є меншою, ніж розмір, передбаченийстаттею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума);
  • сума операцій з експорту товару за календарний місяць перевищує десятикратний розмір операції на незначну суму

Які існують обов’язкові вимоги до документів?

 • Проведення операцій (зарахування, зняття з контролю, розрахунки) проводиться на підставі оригіналів документів або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Копії документів в електронній формі повинні створюватись шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії та засвідчуються його кваліфікованим /удосконаленим електронним підписом.
 • Документи, які викладені не українською/англійською мовами потребують перекладу на українську мову, засвідченого клієнтом.
 • Всі невід’ємні частини договору мають містити посилання на дату та номер договору.
 • Договір повинен містити:
  • номер договору (контракту);
  • преамбулу, де вказуються сторони договору;
  • предмет договору (зазначаються або конкретні товари (продукція/роботи/послуги), або що їх перелік визначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах…);
  • кількість та якість продукції / обсяг робіт або послуг (зазначається або конкретний перелік або що перелік визначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах…);
  • строк поставки товару (продукції/робіт/послуг);
  • базові умови поставки; 
  • ціна і загальна вартість договору (зазначається або конкретна вартість або що вартість зазначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах та/або може бути сумою);
  • умови платежів (передоплата/оплата/строки);
  • місцезнаходження та банківські реквізити сторін;
  • підписи та печатки (у разі використання печатки) сторін.

Для чого Банк використовує надані клієнтом документи за експортними операціями?

Всі вищезазначені документи використовуються для здійснення валютного нагляду (у т.ч. для контролю за строком розрахунків 180 днів). У разі отримання від Банку листа засобами ClickOTPay про неможливість завершення валютного нагляду або про необхідність надання документів прохання надати зворотній зв’язок у випадку розбіжності даних з банком.

Як саме Банк здійснює інформування клієнтів щодо експортних операцій засобами ClickOTPay?

Вид інформування

Періодичність

Примітки

Інформування за надходженнями валюти на рахунки клієнтів

Щоденно (робочі дні)

У день такого надходження

Інформування за митними деклараціями, документи за якими не надано до банку

2 рази на місяць

- 15 числа* : за період з 01 по 15 число о 8:50

- Останній робочий день місяця: за період з 01 по останній робочий день місяця об 8:50

*якщо 15 число припадає на вихідний/неробочий день, то в перший робочий день після 15 числа

Інформування клієнтів о необхідності надання документів до банку під надходження валюти

2 рази на місяць

- 20 числа* : за період з 01 по 20 число о 15:30

- Останній робочий день місяця: за період з 01 по останній робочий день місяця об 14:00

*якщо 20 число припадає на вихідний/неробочий день, то в перший робочий день після 20 числа

Інформування клієнтів про можливе порушення валютного нагляду (строків розрахунків)

2 рази на місяць

- 3 робочий день на початку місяця о 5:00

- За 3 робочих дня до кінця місяця: 5 5:00