UA

Міжнародний стандарт обміну платіжними документами

Інформуємо, що з 1 квітня 2023 року, в рамках реалізації проєкту Національного банку України «Розвиток платіжної інфраструктури України», запроваджується міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO 20022 (далі – ISO 20022) та впроваджується нове покоління Системи електронних платежів НБУ (СЕП-4.0).

Таким чином, з 1 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції в гривні здійснюватимуться з урахуванням наступних особливостей:

 • Буде розширено реквізити платіжних документів (платіжних інструкцій), а саме поля «Призначення платежу», «Платник», «Отримувач» та «Номер документу».
 • Вхідні та вихідні перекази в національній валюті будуть опрацьовуватись щоденно, включаючи вихідні та святкові дні.

Крім того:

 • Банк матиме можливість здійснювати операції повернення депозитів, автопролонгації та виплати нарахованих за вкладом процентів, у тому числі, у вихідні або святкові дні.
 • Для корпоративних клієнтів Банк прийматиме на опрацювання файли імпорту документів, як в діючому форматі, так і в новому (збільшено кількість символів для визначених полів).

Перехід на використання міжнародних стандартів обміну фінансовими повідомленнями у платіжній інфраструктурі України дасть можливість:

 • гармонізувати український платіжний простір зі світовим;
 • розширити реквізити платежів додатковою інформацією;
 • підвищити рівень обслуговування та ефективності платежів;
 • збагатити функціональне наповнення платіжних інструментів;
 • підвищити рівень автоматизації платежів.

План вдосконалення платіжної інфраструктури України
План вдосконалення платіжної інфраструктури України


СЕП-4 є наступним поколінням державної системи електронних міжбанківських розрахунків. Відмінними рисами СЕП-4 порівняно з СЕП-3 є:
 • Стандартизація структур обміну інформацією з учасниками СЕП та депозитаріями за стандартом ISO 20022;
 • Можливість цілодобового (24/7) функціонування;
 • Застосування нової сучасної системи криптографічного захисту інформації.
Концептуально План заходів впровадження ISO 20022 складається з наступних етапів:

1. Виконані і у процесі виконання:

 • Розробка нормативно-правової бази, яка регламентує порядок застосування методології стандарту ISO 20022 в платіжній інфраструктури України, а також внесення змін до чинних нормативно-правових актів.
 • Розробка електронних платіжних документів та фінансових повідомлень, створених відповідно до методології ISO 20022 для платіжної інфраструктури України.
 • Впровадження електронних платіжних документів та фінансових повідомлень, створених відповідно до методології ISO 20022, в СЕП-4 та в ПК учасників ринку.

2. Подальше впровадження:

 • нових інструментів та можливостей, зокрема, після впровадження 1 квітня 2023 року СЕП-4.0 відбудеться розширення функціоналу СЕП в частині впровадження миттєвих платежів з 01 квітня 2024 року та інших інструментів.
Графік реалізації проєкту «Розвиток платіжної інфраструктури України»
Графік реалізації проекту Розвиток платіжної інфраструктури України

З детальною інформацією щодо впровадження ISO 20022, а також реалізації Проекту, в тому числі методології стандарту та планом заходів щодо впровадження ISO 20022, базових принципів побудови СЕП-4, засад та обмежень, на яких буде побудована перша версія СЕП-4 і подальших напрямах її розвитку, можна ознайомитись на сайті НБУ за посиланням.