UA
Різноманітні варіанти проведення валютних операцій у Банку забезпечують задоволення бізнес-потреб та сприяють ефективному використанню фінансових ресурсів Вашої компані
Різноманітні варіанти проведення валютних операцій у Банку забезпечують задоволення бізнес-потреб та сприяють ефективному використанню фінансових ресурсів Вашої компані
Банк забезпечує здійснення валютного контролю на високому професійному рівні
Банк забезпечує здійснення валютного контролю на високому професійному рівні
Висока кваліфікація та значний досвід фахівців Банку дозволяють виконувати широкий спектр операцій в іноземній валюті
Висока кваліфікація та значний досвід фахівців Банку дозволяють виконувати широкий спектр операцій в іноземній валюті

Перелік валютних операцій
Продаж іноземної валюти
Для виконання операції необхідно лише надати заяву та забезпечити наявність необхідної суми валюти на рахунку

Купівля іноземної валюти
Операція купівлі іноземної валюти здійснюється на підставі підтверджуючого пакету документів та згідно з порядком, що обумовлений чинним законодавством України.

Конвертація іноземної валюти
Конвертація іноземної валюти – це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту. Конвертація можлива між валютами однієї групи Класифікатора: 1-ої чи 2-ої груп Класифікатора.

Експертиза щодо експортних та імпортних контрактів
ОТП Банк пропонує для корпоративних клієнтів спеціальну послугу – професійна консультація та експертиза проектів та діючих експортно-імпортних договорів і супутніх пакетів документів до них.

Форвардні операції
Валютний форвард як інструмент управління валютним ризиком.
З метою хеджування зміни валютного курсу і мінімізації можливих втрат клієнтів, викликаних різкою зміною котирувань валют на українському та міжнародному ринках, АТ «ОТП Банк» пропонує своїм клієнтам послуги щодо здійснення форвардних операцій.
Форвардний контракт – це угода між клієнтом та АТ «ОТП Банк», яка засвідчує зобов'язання сторін щодо продажу, купівлі або конвертації іноземної валюти за фіксованим курсом у визначений день у майбутньому. Пара валют, сума, курс і дата розрахунків фіксуються в день укладення контракту.

Кредити від нерезидентів
Юридичні особи - резиденти можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до укладених договорів.
Кредитний договір має обслуговуватись лише через один уповноважений банк, який надав лист-згоду. До фактичного одержання кредиту юридичній особі необхідно зареєструвати договір у територіальному управлінні Національного банку України (НБУ).

Платежі «OTP Express»
«OTP Express» – це грошові перекази в євро, доларах США та угорських форинтах, що дають можливість отримати кошти контрагентом в день їх відправлення, якщо рахунок контрагента (отримувача переказу) відкритий в одному з банків OTP Group.

Платежі в іноземній валюті
Банк здійснює перекази в іноземній валюті з широким спектром можливостей щодо вибору найбільш оптимального та вигідного для Клієнта способу відправки платежу.