UA
Корисна інформація щодо проведення валютних операцій
ОТП Банк надає відповіді на поширені запитання щодо проведення експортно-імпортних операцій, шаблони та пам’ятки для оформлення документів при оплаті за товари та послуги. Використання шаблонів документів дозволить Вам зменшити час на оформлення договірних відносин з закордонними партнерами, що наддасть можливість більше часу приділити безпосередньо бізнесу. Також пришвидшить перевірку документів співробітниками банку та мінімізує ризики повторного підписання документів.


Рекомендації щодо пакету документів для здійснення операцій в іноземній валюті


Поширені питання


Чи потрібно надавати інвойс/специфікацію/замовлення, якщо надано контракт?

Так, якщо за умовами контракту дані документи є невід’ємними частинами контракту.
Навіщо надавати реєстраційні документи нерезидентів, зареєстрованих у Китаї або Гонконгу?

Для виявлення КБВ нерезидентів, інформація про яких відсутня у джерелах, які використовує банк.
Що робити, якщо перевищену суму та/або термін дії, вказані в контракті, а клієнт хоче купити валюту?

Надати додаткову угоду на зміну суми та/або терміну дії контракту.
Навіщо інформація про країну походження товару?

На виконання пп. 2 п. 17 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що прихованим вигодонабувачем не є резидент російської федерації або республіки білорусь.
Навіщо надавати копії МД, якщо до банку надходять реєстри МД в електр.вигляді?

Для визначення країни походження товару та кодів УКТЗЕД.
Для виявлення КБВ нерезидентів, інформація про яких відсутня у джерелах, які використовує банк.
Чому не приймаються скани різного кольору або з накладеними печатками або без підписів сторін?

Згідно з п. 7 Постанови НБУ № 5 від 02.01.2019 операції здійснюються на підставі оригіналів документів або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії та засвідчуються його кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом.
Чи потрібно надавати інвойс/специфікацію/замовлення, якщо надано контракт?

Так, якщо за умовами контракту дані документи є невід’ємними частинами контракту.
Навіщо інформація про строк доставки?

На виконання п.142 Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 для підтвердження того, що строк не перевищує 180 днів.
Що робити, якщо умови контракту передбачають передплату та самостійне вивезення товару покупцем зі складу продавця в іншій країні (наприклад, умови поставки за Інкотермс – EXW), через що строки поставки товару в Україну неможливо зазначити у документах (договорі, додаткових угодах, інвойсах, специфікаціях та ін.), оскільки вони не залежать від продавця?

Необхідно разом з пакетом документів надавати до Банку Лист від покупця про строки поставки товару в Україну за запропонованим шаблоном.
Що робити, якщо умови контракту передбачають передплату та самостійне вивезення товару покупцем зі складу продавця в іншій країні (наприклад, умови поставки за Інкотермс – EXW) та у документах (договорі, додаткових угодах, інвойсах, специфікаціях та ін.), відсітня інформація щодо строків передачі товару нерезидентом клієнту?

Необхідно додатково отримати та надати до банку Лист продавця (нерезидента) про підтвердження строків передачі товару клієнтові на території іншої країни з посиланням на номер та дату договору.Поширені питання


Які документи необхідно надіслати до Банку у разі надходження виручки на поточні рахунки від контрагентів за експорт товарів (продукції, робіт, послуг) або надходження до Банку реєстру митних декларацій (МД)?

 • Лист уточнення призначення платежу у разі відсутності посилання на номер та дату договору у SWIFT-повідомленні; (додати посилання на форму листа-уточнення). Договір.
 • Інші документи, як є невід’ємними частинами договору (інвойс, специфікація, додаткова угода та інші документи, які визначені договором як його невід’ємні частини).
 • У разі відсутності у вищезазначених документах інформації про найменування товару (продукції, робіт, послуг), необхідно надати документ, з якого можливо отримати таку інформацію.
Який термін надання документів?

У день відвантаження продукції та оформлення митної декларації та/або зарахування виручки на поточний рахунок, але не пізніше останнього дня поточного місяця!
УВАГА! У випадку ненадання до Банку зазначених документів, на виконання функцій агенту валютного нагляду, банк вимушений подати інформацію про таке ненадання до Національного банку України, що може класифікуватись Державною податковою інспекцією, як порушення валютного законодавства.
У який спосіб необхідно подати документи до Банку?

Документи надсилаються до Банку засобами системи ClickOTPay через меню «Завантаження документів».
За операціями на яку суму необхідно надавати документи?

Вищезазначені документи потрібні по операціям (оформленим митним деклараціям/надходженням):
 • сума яких перевищує еквівалент 400 тис грн в еквіваленті інших валют;
 • сума яких менша за 400 тис. грн в еквіваленті інших валют, але надійшла під закриття поставки товару на суму понад 400тис. грн в еквіваленті інших валют та суми, що містять ознаки дроблення, а саме штучне ділення поставки товару за операцією з експорту товару, що передбачає одночасну наявність таких ознак:
  • операції з експорту товару здійснюються одним резидентом;
  • операції, пов’язані між собою одним контрагентом-нерезидентом та договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором);
  • сума кожної операції з експорту товару є меншою, ніж розмір, передбаченийстаттею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума);
  • сума операцій з експорту товару за календарний місяць перевищує десятикратний розмір операції на незначну суму
Які існують обов’язкові вимоги до документів?

 • Проведення операцій (зарахування, зняття з контролю, розрахунки) проводиться на підставі оригіналів документів або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Копії документів в електронній формі повинні створюватись шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії та засвідчуються його кваліфікованим /удосконаленим електронним підписом.
 • Документи, які викладені не українською/англійською мовами потребують перекладу на українську мову, засвідченого клієнтом.
 • Всі невід’ємні частини договору мають містити посилання на дату та номер договору.
 • Договір повинен містити:
  • номер договору (контракту);
  • преамбулу, де вказуються сторони договору;
  • предмет договору (зазначаються або конкретні товари (продукція/роботи/послуги), або що їх перелік визначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах…);
  • кількість та якість продукції / обсяг робіт або послуг (зазначається або конкретний перелік або що перелік визначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах…);
  • строк поставки товару (продукції/робіт/послуг);
  • базові умови поставки;
  • ціна і загальна вартість договору (зазначається або конкретна вартість або що вартість зазначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах та/або може бути сумою);
  • умови платежів (передоплата/оплата/строки);
  • місцезнаходження та банківські реквізити сторін;
  • підписи та печатки (у разі використання печатки) сторін.
Для чого Банк використовує надані клієнтом документи за експортними операціями?

Всі вищезазначені документи використовуються для здійснення валютного нагляду (у т.ч. для контролю за строком розрахунків 180 днів). У разі отримання від Банку листа засобами ClickOTPay про неможливість завершення валютного нагляду або про необхідність надання документів прохання надати зворотній зв’язок у випадку розбіжності даних з банком.
Як саме Банк здійснює інформування клієнтів щодо експортних операцій засобами ClickOTPay?

Вид інформування

Періодичність

Примітки

Інформування за надходженнями валюти на рахунки клієнтів

Щоденно (робочі дні)

У день такого надходження

Інформування за митними деклараціями, документи за якими не надано до банку

2 рази на місяць

- 15 числа* : за період з 01 по 15 число о 8:50

- Останній робочий день місяця: за період з 01 по останній робочий день місяця об 8:50

*якщо 15 число припадає на вихідний/неробочий день, то в перший робочий день після 15 числа

Інформування клієнтів о необхідності надання документів до банку під надходження валюти

2 рази на місяць

- 20 числа* : за період з 01 по 20 число о 15:30

- Останній робочий день місяця: за період з 01 по останній робочий день місяця об 14:00

*якщо 20 число припадає на вихідний/неробочий день, то в перший робочий день після 20 числа

Інформування клієнтів про можливе порушення валютного нагляду (строків розрахунків)

2 рази на місяць

- 3 робочий день на початку місяця о 5:00

- За 3 робочих дня до кінця місяця: 5 5:00

Залишились питання щодо проведення валютних операцій?

Ви можете :

Для можливості ідентифікації в АТ «ОТП Банк» просимо дзвонити саме з Вашого фінансового номера.