UA

Депозитарні послуги

Порядок роботи Депозитарної установи АТ «ОТП БАНК» на період новорічних свят
Відповідно до Регламенту роботи Національного депозитарію України, Депозитарію Національного банку України та роботи банківської системи, повідомляємо про графік роботи Депозитарної установи АТ «ОТП БАНК» на період новорічних свят:
30 грудня 2020 року – Депозитарна установа працює у звичайному режимі
31 грудня 2020 року – операційний день в системі Національного депозитарію не відкривається, операції з корпоративними цінними паперами Депозитарною установою не проводяться. Операції з державними цінними паперами в системі Депозитарію Національного банку України проводяться Депозитарною установою до 13:00 години (виключно операції, що виконуються за принципом «поставка без оплати»)
1, 2, 3 січня 2021 року – вихідні дні
4, 5, 6 січня 2021 року – Депозитарна установа працює у звичайному режимі
7 та 8 січня 2021 року – вихідні дні
16 січня 2021 року – робочий день, Депозитарна установа працює у звичайному режимі

Шановні клієнти!
на сайті ОТП Банку розміщено нову редакцію стандартних тарифів на депозитарні послуги, що вступлять в дію з 01.01.2021 року.
Сподіваємося на Ваше розуміння та подальшу плідну співпрацю!Загальна інформація про депозитарну діяльність OTP Bank

Депозитарна установа OTP Bank співпрацює з усіма діючими депозитаріями України, а саме: Депозитарієм Національного Банку України для обліку муніципальних та державних цінних паперів та ПАТ «Національний депозитарій України» для обліку корпоративних цінних паперів.

OTP Bank є активним членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), приймаючи участь в роботі її органів з питань розвитку фондового ринку України.

З 12.10.2013 року OTP Bank, як Депозитарна установа, діє на підставі ліцензій на право здійснення депозитарної діяльності на фондовому ринку за такими видами діяльності:

Свою професійну діяльність Депозитарна установа OTP Bank здійснює згідно з нормативними документами НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи.

OTP Bank надає повний комплекс депозитарних послуг фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам – власникам цінних паперів. В даний час Депозитарна установа OTP Bank обслуговує більше 30 тисяч рахунків у ЦП.

Послуги Депозитарної установи OTP Bank

  • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
  • Обслуговування обігу (операцій) на рахунках в цінних паперах (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування);
  • Обслуговування корпоративних операцій та участь у корпоративних подіях від імені клієнта;
  • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів, з подальшим перерахуванням власнику;
  • Інформаційне обслуговування Депонентів (видача довідок та виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про операції на рахунку, а також іншої інформації, що пов’язана з веденням рахунку в цінних паперах);
  • Інформаційно-консультативні та довідково-аналітичні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків;
  • Обслуговування інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів;
  • Обслуговування емітентів.
Порядок відкриття рахунків у ЦП

Для відкриття рахунку в цінних паперах Вам необхідно:

Інформація для акціонерів, рахунки яким були відкритті у процесі дематеріаліізації

Ідентифікація акціонерів, для подальшого обслуговування рахунку в цінних паперах, здійснюється на підставі поданих відповідно до чинного законодавства документів. Та за умови обов’язкового звернення до Депозитарної установи OTP Bank.

Для отримання першої виписки з рахунку в цінних паперах, необхідно заповнити розпорядження на проведення інформаційної операції та разом з оригіналом паспорту та ідентифікаційного номеру платника податків особисто звернутися до Депозитарної установи OTP Bank.

Розпорядження для проведення депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах

Для Вашої зручності та більш швидкого й якісного обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах, пропонуємо Вам скористатись формами розпорядженнь, що навені нижче:


Документи
Тарифні пакети, продаж яких зупинено, та редакції договорів, що втратили чинністьПовідомлення акціонерам через депозитарну систему