UA

Депозитарні послуги

Загальна інформація про депозитарну діяльність АТ «ОТП БАНК»

Депозитарна установа АТ «ОТП БАНК» співпрацює з усіма діючими депозитаріями України, а саме: Депозитарієм Національного Банку України для обліку державних цінних паперів та ПАТ «Національний депозитарій України» для обліку корпоративних та муніципальних цінних паперів, а також з іноземною фінансовою установою OTP Bank Plc щодо обліку цінних паперів іноземних емітентів.

АТ «ОТП БАНК» є активним членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), приймаючи участь в роботі її органів з питань розвитку ринків капіталу України.

З 12.10.2013 року OTP Bank, як Депозитарна установа, діє на підставі ліцензій на право здійснення депозитарної діяльності на фондовому ринку за такими видами діяльності:

Свою професійну діяльність Депозитарна установа OTP Bank здійснює згідно з нормативними документами НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи.

OTP Bank надає повний комплекс депозитарних послуг фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам – власникам цінних паперів. В даний час Депозитарна установа OTP Bank обслуговує більше 30 тисяч рахунків у ЦП.

Послуги Депозитарної установи OTP Bank

  • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
  • Обслуговування обігу (операцій) на рахунках в цінних паперах (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування);
  • Обслуговування корпоративних операцій;
  • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів, з подальшим перерахуванням власнику;
  • Інформаційне обслуговування Депонентів (видача довідок та виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про операції на рахунку, а також іншої інформації, що пов’язана з веденням рахунку в цінних паперах);
  • Інформаційно-консультативні та довідково-аналітичні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків;
Порядок відкриття рахунків у ЦП

Для відкриття рахунку в цінних паперах Вам необхідно:

Інформація для акціонерів, рахунки яким були відкритті у процесі дематеріаліізації

Ідентифікація акціонерів, для подальшого обслуговування рахунку в цінних паперах, здійснюється на підставі поданих відповідно до чинного законодавства документів. Та за умови обов’язкового звернення до Депозитарної установи OTP Bank.

Для отримання першої виписки з рахунку в цінних паперах, необхідно заповнити розпорядження на проведення інформаційної операції та разом з оригіналом паспорту та ідентифікаційного номеру платника податків особисто звернутися до Депозитарної установи OTP Bank.

Розпорядження для проведення депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах

Для Вашої зручності та більш швидкого й якісного обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах, пропонуємо Вам скористатись формами розпорядженнь, що навені нижче:


Документи
Тарифні пакети, продаж яких зупинено, та редакції договорів, що втратили чинністьПовідомлення акціонерам через депозитарну систему