UA

Банківські продукти Cash management дозволять чітко та якісно організувати та контролювати грошові потоки Вашої компанії та позбавлять Вас копіткої роботи з підготовки та оформлення документів, а також купи зайвих паперів на Вашому робочому столі


Cash management OTP Bank – це комплекс традиційних та інноваційних продуктів управління грошовими потоками як одного підприємства, так і великої бізнес групи або організації з розгалуженою мережею філій в Україні та за її межами.

Своєчасне та коректне виконання платежів з використанням локальних та міжнародних платіжних систем
Своєчасне та коректне виконання платежів з використанням локальних та міжнародних платіжних систем
можливість оптимізувати процентні доходи та витрати Компанії
Можливість оптимізувати процентні доходи та витрати Компанії
Оперативне управління готівковими коштами Компанії
Оперативне управління готівковими коштами Компанії

Продукти групи «Cash management»
Відсоток на залишок коштів на поточному рахунку
Банківський продукт, скориставшись яким, Ви отримуєте можливість збільшити дохід компанії завдяки нарахуванню відсотків по залишках коштів на поточних рахунках у Банку за підвищеними відсотковими ставками.

Регулярні платежі (Standing Order)
Послуга дозволяє Компанії систематизувати та автоматизувати платежі, що здійснюються з фіксованою періодичністю на визначену суму на користь одного отримувача.
Для цього Вам необхідно одноразово підписати Додаткову угоду, вказавши в платіжній інструкції варіант проведення регулярних платежів, отримувача та призначення платежу, проведення якого Ви бажали б передати на виконання Банком на постійній основі.

Регулярне перерахування коштів на основний рахунок компанії
Регулярне автоматичне перерахування залишків коштів із рахунків компанії (Субрахунків) на основний рахунок (Мастер-рахунок) відповідно до графіку, який узгодженого з Клієнтом.

SWIFT MT101
SWIFT MT101 (перерахування коштів з рахунку за вимогою ініціатора платежу) – виконання повідомлення, отриманого по системі SWIFT у форматі SWIFT МТ101.
Платіж виконується з поточного рахунку Клієнта на користь ініціатора платежу або третьої сторони.

Інформація про стан рахунку (SWIFT MT940)
Повідомлення MT940 – використовується для передачі на адресу материнської компанії інформації про стан рахунків та рух коштів по рахункам дочірніх компаній.
Повідомлення відправляється Банком в фінансову організацію (Банк), яка уповноважена власником рахунку на отримання такої інформаці.

Система «Embassy Payments»
Прийом готівкових платежів для оплати консульського збору на користь Посольств. Сприяє налагодженню процесу сплати візових платежів від населення та туристичних агенств на рахунки Консульства або Посольства.

Система дистанційного обслуговування «Click OTPay»
Сучасна універсальна система єдиного електронного документообігу між банком та корпоративним клієнтом.