UA

Що таке UIRD?

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб – індикативна ставка, що розраховується о 15:00 за Київським часом кожного Банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок по строкових депозитах фізичних осіб у гривні на строк в 12 місяців з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфелю фізичних осіб. За наданими кредитами ставка UIRD переглядається (змінюється) кожні 12 місяців строку дії кредитного договору, при цьому протягом першого року дії кредитного договору ставка UIRD переглядається (змінюється) після спливу 11 календарних місяців. Значення UIRD фіксується Банком щомісяця на рівні, що діє в системі Thomson Reuters в передостанній робочий день календарного місяця, що передує даті видачі кредиту / коригування процентної ставки. Більш детальна інформація про індекс UIRD на сайті Національного Банку України (bank.gov.ua).