UA

Повідомлення клієнтам (відповідно до ст. 12 Закону)

Шановні клієнти!

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», АТ «ОТП Банк» (далі – «Банк») повідомляємо Вас про те, що володільцем наданих Вами персональних даних є Банк.

Обробка Банком персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, не здійснюється.

З метою здійснення моніторингу за операціями зі спеціальними платіжними засобами згідно чинного законодавства України Банк здійснює обробку персональних даних Клієнтів про місце перебування особи (зняття готівкових коштів в банкоматах, використання платіжної картки  при розрахунках за товари та послуги).

Обробка Банком персональних даних Клієнтів здійснюється з метою здійснення Банком своєї фінансового-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП, надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку, захисту Банком своїх прав та інтересів при реалізації Банком відносин, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про організацію формування та обігу кредитних історій» тощо.

Повідомляємо, що персональні дані, окрім персональних даних про місце перебування особи (зняття готівкових коштів в банкоматах, використання платіжної картки  при розрахунках за товари та послуги),  відповідно до чинного законодавства України можуть передаватися Третім особам виключно з вищезазначеною метою та відповідно до згоди суб’єкта персональних даних.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

Обробка персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у цій сфері, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

З повагою,
АТ «ОТП Банк»

Телефони Довідкового центру: (044) 490-05-00