UA

Повідомлення контрагентам (відповідно до ст. 12 Закону)

Шановні контрагенти!

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», АТ «ОТП Банк» (далі – «Банк») повідомляє Вас про те, що володільцем наданих Вами персональних даних є Банк.

Категорії персональних даних, які обробляються: здійснюється обробка персональних даних виключно загального характеру. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних не здійснюється.

Обробка Банком персональних даних здійснюється при реалізації відносин, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», внутрішніми документами Банку тощо, з метою укладення, зміни, припинення договорів, виконання договорів, а також для здійснення дій, пов’язаних із укладенням, зміною, припиненням та/або виконанням договорів, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку, захисту Банком своїх прав та інтересів.

Повідомляємо, що персональні дані можуть передаватися Третім особам виключно з вищезазначеною метою та відповідно до згоди суб’єкта персональних даних.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

Обробка персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у цій сфері, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

З повагою,  
АТ «ОТП Банк»


Телефони Довідкового центру: (044) 490-05-00