UA

Договірне списання з поточного рахунку Клієнта за умови отримання повідомлення (SWIFT MT101)

SWIFT MT101 (перерахування коштів з рахунку за вимогою ініціатора платежу) – виконання повідомлення, отриманого по системі SWIFT у форматі SWIFT МТ101.

Платіж виконується з поточного рахунку Клієнта на користь ініціатора платежу або третьої сторони.

Послуга може надаватись Клієнтам, які мають поточні рахунки в національній валюті в мережі OTP Bank за умови підписання додаткової угоди.

Переваги договірного списання коштів
Не вимагає надання додаткових платіжних документів
Не вимагає надання додаткових платіжних документів
Дозволяє інструктуючій стороні ініціювати платіж з рахунку дочірнього підприємства
Дозволяє інструктуючій стороні ініціювати платіж з рахунку дочірнього підприємства
Виключає можливість надання помилкових реквізитів переказу
Виключає можливість надання помилкових реквізитів переказу

Залишити повідомлення представнику банку

Ви бажаєте: