UA

OTP Group: результати діяльності за підсумками третього кварталу 2021 року

Протягом перших дев'яти місяців тенденції на рівні групи загалом розвивалися позитивно, наголошується у повідомленні OTP Group. Відповідно до нього:

  • виходячи з 11% зростання кредитного портфеля з початку року, за підсумками року може збільшитися приблизно на 15% (з урахуванням курсових різниць);
  • при припущенні про превалювання позитивних ризикових трендів, скоригована рентабельність власного капіталу може становити 18-20% за підсумками 2021 року.

Керівництво OTP Bank (Угорщина) зобов'язується виплатити дивіденди, включаючи суму дивідендів у розмірі 119 млрд форинтів за 2019 та 2020 рік, які вже було вирахувано з регулятивного капіталу. Дивіденди, які мають бути виплачені за підсумками 2021 фінансового року, банк вже вирахував з регулятивного капіталу в сумі 64,8 млрд форинтів.

Консолідований скоригований прибуток за дев'ять місяців склав 373,6 млрд форинтів, що на 61% більше за показник за аналогічний період минулого року. Загальний обсяг коригувань від 1 до 9 млн. форинтів склав - 38,3 млрд. форинтів у межах бухгалтерського прибутку в 335,3 млрд. форинтів (після сплати податків), з яких -7,2 млрд. форинтів були внесені в третьому кварталі.

Основними коригуваннями були:

  • - 9,2 млрд форинтів пов'язані з платіжним мораторієм в Угорщині (після сплати податків);
  • - 4,6 млрд форинтів ефекту від придбань (після сплати податків) було пов'язано, в основному, із витратами на інтеграцію дочірніх банків у Болгарії, Словенії та Сербії;
  • + 6,4 млрд форинтів пов'язані зі своп угодою між MOL Group і OTP Group.

На основі консолідованого скоригованого прибутку за перші дев'ять місяців у сумі 373,6 млрд форинтів, скоригована рентабельність власного капіталу за цей період склала 18,8% (+5,7 в.п. порівняно з аналогічним періодом минулого року). За винятком дочірнього банку в Румунії, прибуток усіх іноземних дочірніх компаній за дев'ять місяців перевищив результати всього 2020 року. Частка зарубіжних дочірніх компаній у прибутку збільшилася на 4 п.п. проти аналогічного періоду до 52%.

За дев'ять місяців 2021 року OTP Group отримала операційний прибуток у сумі 483,5 млрд форинтів (+22% р/р). Загальний прибуток виріс на 10% порівняно з аналогічним періодом, при цьому чистий процентний дохід зріс на 8%, чистий комісійний дохід — на 13%, інші непроцентні доходи — на 23%.

Незважаючи на подальше зниження чистої процентної маржі (9 міс. 2021 р.: 3,47%, що менше на 22 б.п. порівняно з аналогічним періодом минулого року), темп зниження був менш ніж наполовину нижчим за темп зниження в базовому періоді та продемонстрував ознаки стабілізації у останніх кварталах. Незважаючи на нижчу чисту процентну маржу, чистий процентний дохід, скоригований з урахуванням курсової різниці та продажу дочірнього банку в Словаччині порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 10% через значне збільшення обсягів поточного кредитного портфеля. Підвищення ділової активності у поєднанні із збільшенням обсягів транзакцій також позитивно вплинуло на розмір чистого комісійного доходу.

Незважаючи на високу ділову активність, номінальні операційні витрати за 9 місяців залишилися практично незмінними порівняно з аналогічним періодом минулого року на рівні Групи, хоча перекласифікація податку на місцевий бізнес та вкладу в інновації (IPA) із статті витрат на корпоративний податок в Угорщині також здійснила свій вплив. З поправкою на IPA та продаж дочірнього банку у Словаччині приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року становитиме 6,1%. Показник співвідношення витрат до прибутку за дев'ять місяців знизився нижче за 50%.

У 3-му кварталі 2021 року OTP Group опублікувала скоригований прибуток у сумі 127,3 млрд форинтів після сплати податків, підтвердивши її зниження на 1% порівняно з попереднім кварталом. Скоригована рентабельність власного капіталу за цей період становила 18,3%.

Як і в попередніх двох кварталах, прибуток до формування резервів продемонстрував достатній приріст (+9% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням курсових різниць), при цьому всі учасники Групи продемонстрували покращення результатів у поквартальному обчисленні.

За винятком дочірнього банку, всі учасники Групи показали позитивні результати за 3-й квартал, у більшості випадків прибуток після оподаткування покращився порівняно з попереднім кварталом. Частка прибутку зарубіжних дочірніх компаній у 3-му кварталі у загальному прибутку Групи становила 53%, залишаючись незмінною порівняно з попереднім кварталом, але збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4%.

Позитивним фактом стало збереження, як і в попередньому кварталі, стабільної консолідованої чистої відсоткової маржі (3 квартал: 3,46%, -2 б.п. порівняно з попереднім кварталом). Серед основних учасників Групи незначне зниження чистої процентної маржі спостерігалося в OTP Core, а також у дочірніх банках у Сербії, Хорватії та Словенії, проте вона залишалася незмінною порівняно з попереднім кварталом у Болгарії та покращилася в Україні. Нижча чиста процентна маржа у Росії проти попереднього кварталу пояснюється збільшенням вартості фондування, і навіть структурними змінами у кредитному портфелі. Незважаючи на вищі ставки, вони вплинули на неї трохи через повільнішу переоцінку 3- або 6-мільйонних активів на базі Bubor (ставка міжбанківської пропозиції в Будапешті). Крім того, масивний приплив депозитів суттєво збільшив загальні активи та знизив вплив кредитних ставок на чисту процентну маржу.

Значне зростання F&C у квартальному обчисленні пояснюється посиленням ділової активності та збільшенням обсягів транзакцій: у 3-му кварталі дочірній банк у Хорватії продемонстрував визначний результат (+21% порівняно з попереднім кварталом) на тлі вдалого туристичного сезону, як і OTP Core (+9 %). Операційні витрати зросли трохи порівняно з попереднім кварталом (+ 1%); усі три основні статті витрат у 3-му кварталі зросли. В результаті в 3-му кварталі показник співвідношення витрат і доходів покращився порівняно з попереднім кварталом на 2,1 в.п. до 47,2%.

Неухильне зростання обсягів консолідованих кредитів з урахуванням курсової різниці (Stage 1+2) продовжилося і в 3 кварталі: після 5% зростання у попередньому кварталі воно збільшилося на 4%. У результаті зростання обсягів кредитів з початку року склало 11% (+1,421 млрд форинтів). Зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року продемонструвало аналогічну динаміку. Протягом перших дев'яти місяців з основних учасників Групи найшвидше зростання кредитного портфеля було зафіксовано у дочірніх банках в Україні, Румунії та Угорщині (+31%, 17% та 15% відповідно). Мораторій на платежі в Угорщині позитивно вплинув на обсяг консолідованого портфеля на 1%, тоді як в OTP Core він сприяв зростанню кредитів приблизно на 3%.

У той час як у 3-му кварталі зростання обсягів цих трьох учасників Групи залишалося стабільним (+10%, +7% і 5% відповідно), кредитний портфель Росії також значно збільшився (+ 8% порівняно з попереднім кварталом), що було викликано зростанням автокредитування та кредитування корпоративного сектора, тоді як обсяг POS-кредитів, кредитів готівкою та кредитних карток збільшився незначно. Крім стагнації обсягів у Словенії та незначного спаду в Чорногорії, кредитний портфель в інших регіонах також продовжував зростати.

Щодо основних кредитних сегментів, то протягом перших дев'яти місяців консолідований поточний кредитний корпоративний портфель з урахуванням курсових різниць зріс приблизно на 10% з початку року, тоді як портфель споживчих та лізингових кредитів виріс на 11% кожен, а іпотечний портфель – на 12% відповідно. Зокрема кредитний споживчий портфель банку в Угорщині зріс на 25% з початку року, корпоративний портфель – на 14%, а іпотечний портфель – на 11%.

Депозити з урахуванням курсових різниць зросли на 6% порівняно з попереднім кварталом, таким чином обсяги з початку року зросли на 10% або 1 813 млрд форинтів. В результаті в третьому кварталі знову повернулася тенденція, яка спостерігалася протягом багатьох кварталів і тимчасово перервалася в другому кварталі: в абсолютному вираженні зростання депозитів випереджало зростання кредитів. Обсяг депозитів в Угорщині різко зріс у 3-му кварталі на 8% порівняно з попереднім кварталом (+710 млрд. форинтів).

У результаті показник співвідношення консолідованих чистих кредитів до депозитів знизився з 77,1% до 75,6% порівняно з 2-м кварталом. Обсяг загальних витрат на ризик у 3-му кварталі досяг 25 млрд. форинтів, за підсумками дев'яти місяців року він склав 43,2 млрд. форинтів проти 135,9 млрд. форинтів в аналогічному періоді минулого року. Істотне збільшення 3 кв. в порівнянні з попереднім було викликано, в основному, разовими списаннями та методологічними коригуваннями.

Станом на кінець вересня 2021 року валові резерви операційної ліквідності Групи сягали еквівалента 8,2 млрд євро (-0,4 млрд євро порівняно з попереднім кварталом). На кінець 3-го кварталу 2021 року коефіцієнт консолідованого капіталу першого рівня в рамках консолідації з МСФЗ становив 15,4% (-0,5 п.п. проти 2-го кварталу). Це співвідношення дорівнює показнику достатності капіталу першого рівня (Tier 1).

Акціонерне товариство «ОТП БАНК» – один з найбільших українських банків з іноземним капіталом, який є визнаним лідером фінансового сектора країни. На ринку він представлений з 1998 року, має стійку репутацію соціально-відповідальної, надійної та стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси європейської якості. Банк надає повний спектр фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів, а також представників малого та середнього бізнесу. Його стовідсотковим власником є найбільший угорський банк OTP Bank Plc.

З 2019 року згідно з рішенням НБУ ОТП Банк віднесено до переліку системно важливих банків України, які мають вагомий вплив на розвиток фінансової системи країни.

В Україні АТ «ОТП БАНК» виступає флагманом банківської групи ОТП, зареєстрованої Національним банком України, до складу якої також входять ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ТОВ «ОТП Лізинг», недержавний пенсійний фонд «Фріфлайт» та відкритий пенсійний фонд «ОТП Пенсія».

Слідкуйте за новинами ОТП Банку в соціальних мережах та месенджерах: Google Новини, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram та Viber.

Додаткова інформація