Інформація щодо розміру ставки FIDR

 

Шановні Клієнти,

звертаємо Вашу увагу, що розмір відсоткової ставки, її тип (фіксована чи плаваюча), порядок розрахунку процентів та зміни розміру відсоткової ставки фіксуються в кредитному договорі, що укладається між позичальником та АТ "ОТП Банк" (надалі "Кредитний договір").

Підписанням Кредитного договору Сторони домовились, що плаваюча процентна ставка складається зі змінної частини (FIDR – Floating Interest Deposit Rate) та фіксованого відсотка. FIDR – це процентна ставка за строковими депозитами фізичних осіб у валюті, тотожній Валюті Кредиту, що розміщені в Банку на строк 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору. Залежно від зміни вартості кредитних ресурсів на фінансовому ринку України, ставка FIDR може змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) у порядку, передбаченому Сторонами у Кредитному договорі.

Згідно з умовами Кредитного договору плаваюча процентна ставка фіксується відповідно до умов Кредитного договору в перший банківський день місяця, наступного за місяцем закінчення вищезазначеного 11/12 (одинадцяти/дванадцяти) місячного періоду дії попереднього розміру плаваючої процентної ставки. Починаючи із зазначених дат, проценти нараховуються на основі ставки FIDR (фактично діючої на дату корегування) + фіксований відсоток з розрахунку 360/365 календарних днів у році. Сторони цим висловлюють свою цілковиту згоду щодо такої зміни Плаваючої процентної ставки, стосовно всієї непогашеної суми Кредиту, без укладення будь-яких додаткових договорів до Кредитного договору.

Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

  • тел.: (044) 490-05-00, (044) 290-92-05 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку);