Роз’яснення Закону України № 661-VI від 12.12.2008 р.

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку»

Шановні Клієнти,

Законом України № 661- VI від 12.12.2008 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» було внесено зміни до Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), доповнено статтею 1056-1 «Проценти за кредитним договором» наступного змісту: «Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором 

  • Розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. 
  • Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.
  • Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною».

В зв’язку з викладеним вище, звертаємо Вашу увагу, що розмір відсоткової ставки, її тип (фіксована чи плаваюча), порядок розрахунку процентів та зміни розміру відсоткової ставки фіксується в кредитному договорі, що укладається між Позичальником та АТ „ОТП Банк” (надалі «Кредитний договір»). 

Підписанням Кредитного договору Сторони  домовились, що у разі використання Плаваючої процентної ставки, яка складається із перемінної частини (FIDR – Floating Interest Deposit Rate) та фіксованого відсотка – така ставка  може змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) шляхом зміни розміру ставки FIDR, в порядку передбаченому сторонами Кредитного договору, та в залежності від вартості строкових депозитів фізичних осіб у валюті тотожній Валюті Кредиту, що розміщені в Банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору.

Інформація щодо розміру ставки FIDR розміщується на сайті Банку, а також в приміщеннях Банку (як в Головному офісі так і в інших Установах Банку) на інформаційних стендах.

Згідно умов Кредитного договору Плаваюча процентна ставка фіксується відповідно до умов Кредитного договору в перший Банківський день місяця, наступного за місяцем закінчення вищезазначеного 11/12 (одинадцяти/дванадцяти) місячного періоду дії попереднього розміру Плаваючої процентної ставки. З зазначених дат, проценти нараховуються виходячи із ставок FIDR (фактично діюча на дату корегування) + Фіксований відсоток з розрахунку 360/365 календарних днів у році. Сторони цим висловлюють свою цілковиту згоду щодо такої зміни Плаваючої процентної ставки, стосовно всієї непогашеної суми Кредиту, без укладення будь-яких додаткових договорів до Кредитного договору. 

Отже, отримавши кредит на умовах сплати Плаваючої процентної ставки та підписавши Кредитний договір, клієнт висловлює свою цілковиту згоду на корегування Плаваючої процентної ставки, в порядку, передбаченому сторонами Кредитного договору, що цілком відповідає вимогам ч. 1 ст. 1056-1 ЦКУ. 

Таким чином, зміна відсоткової ставки у зв’язку зі зміною розміру ставки FIDR не може бути розцінена, як збільшення розміру процентів, встановлених Кредитним Договором, в односторонньому порядку і не суперечить ч. 2 ст. 1056-1 ЦКУ.